Fietsersbond Nieuwegein zoekt fietsers in Batau voor ontwikkeling fietsnetwerk

Fietsersbond Nieuwegein is op zoek naar bewoners en ondernemers uit Batau die mee willen denken over de ontwikkeling van het 8&80-fietsnetwerk in de wijk. Zo’n netwerk maakt het mogelijk dat kinderen, ouderen, scootmobielers en minder vaardige fietsers zich veilig in en door de wijk kunnen bewegen. We sluiten ondermeer aan bij het Betere Buurteninitiatief in de Muntenbuurt.

Batau_880_klikos_web20201118
Het fietsnetwerk in Batau is in de basis al aanwezig, maar bevat veel obstakels zoals paaltjes, kliko’s en onoverzichtelijke bochten.

Het 8&80-fietsnetwerk is een netwerk voor kinderen, ouderen, scootmobielers en minder vaardige fietsers.  Het is één van de drie fietsnetwerken van de toekomst die Fietsersbond Nieuwegein in haar Fietsvisie Nieuwegein 2040 presenteert. Het fietsgebruik in Nederland, en dus ook in Nieuwegein, stijgt. Ouderen blijven langer fietsen en meer mensen zien het belang in van meer bewegen. Ook verdubbelt het aantal 65-plussers in Nieuwegein in 2040 ten opzichte van nu. Alle reden dus om te werken aan een veilig, overzichtelijk en herkenbaar fietsnetwerk zonder obstakels (zoals paaltjes), en met veilige oversteken.

Samenwerken in Batau

Onze Fietsersbondafdeling heeft de wijken Batau-Noord en Zuid gekozen als proefgebied voor het ontwikkelen van het 8&80-netwerk. Ten eerste omdat de wijk Batau een typisch Nieuwegeinse nieuwbouwwijk is, met een centraal gelegen winkelcentrum, scholen en andere voorzieningen. Ook lopen de Batauweg, Batenburg, Middenweide door de wijk: beruchte wijkwegen waar de intensiteit en snelheid van het autoverkeer een probleem is. Veel ouders met kinderen en ouderen ontwijken deze wegen, omdat ze zich er niet veilig voelen. Op deze wegen gebeuren ook relatief veel ongevallen.

Batauweg_web20201026
Veel ouders met kinderen en ouderen vermijden de Batauweg, omdat ze zich er niet veilig voelen. Ook gebeuren er relatief veel ongelukken.

Wat ook meespeelde bij de keuze, is dat de openbare ruimte in onderdelen van de wijk worden heringericht via de Betere Buurtenaanpak. We hebben actief de samenwerking opgezocht met wijknetwerkcoördinatoren en wijknetwerken en hebben een presentatie gehouden over onze ideeën (zie hieronder). Nu zijn we toe aan de volgende stap: samen met bewoners en ondernemers onderzoeken waar de knelpunten liggen in het fietsnetwerk en waar verbeteringen mogelijk zijn.

pdf ⋅ 9 MB

Presentatie 8&80-fietsnetwerk Batau

Download

Fietsnetwerk in kaart

We hebben het 8&80-fietsnetwerk in kaart gebracht via een speciale methode van de Fietsersbond. Daarbij hebben we voorzieningen in de wijk op een GoogleMapskaart gezet, en die verbonden via de meest logische routes met woningen aan de randen van de wijk. Ook hebben we alle woningen verbonden met elkaar. Zo is een theoretisch ideaal fietsnetwerk ontstaan.

8en80netwerkBatau
Beeld van het 8&80-fietsnetwerk in Batau

We hebben daarbij gebruik gemaakt van fietspaden en woonstraten die er al zijn. Ook hebben we, voor zover bij ons bekend, knelpunten en ontbrekende verbindingen in kaart gebracht. De kaart is echter nog niet compleet! Daarvoor hebben we de kennis van bewoners van Batau nodig.

Batau_880_fietspad_web20201112
Een stukje van het 8&80-fietsnetwerk in Batau, bij de Zwaardenburg en Heraburg

Meedenken over het 8&80-fietsnetwerk in Batau

Wil je meehelpen met het in kaart brengen van het 8&80-fietsnetwerk in Batau? In februari organiseren we een bijeenkomst voor fietsers in Batau. Deze sessie komt in plaats van de eerder aangekondigde activiteit op 16 januari op het Muntplein. Die kan niet doorgaan door de lockdown. Houd deze website in de gaten voor meer informatie, en heb je al vragen of ideeën, laat het weten via [email protected]

Categorieën