Laagraven

Naast de Hornbach is een gelijkvloerse kruising met de Laagravenseweg/Ravenseveldweg aangelegd. De drukke nieuwe ontsluitingsweg van het Liesboschterrein kruist hier de belangrijkste invals- en hoofdfietsroute voor fietsers tussen Houten en Nieuwegein.

Fietsers bij stoplicht Hornbach_web

Sinds de zomervakantie van 2019 moeten fietsers tussen Houten en Nieuwegein in de remmen voor auto’s die bij de nieuwe zuidelijke kruising van en naar het Liesboschterrein rijden. In december 2019 is het werk aan de kruising afgerond en is de verkeerssituatie op het Liesboschterrein definitief.

Wij vinden een gelijkvloerse kruising op een plek, waar bijna 3000 fietsers per etmaal rijden, niet horen bij een hoofdfietsroute en bovendien gevaarlijk: in de CROW-richtlijnen staat een gelijkvloerse kruising met intensiteiten als deze te boek als gevaarlijk, omdat er “erg veel ongelukken gebeuren”.

Hoe blij we als Fietsersbondafdeling ook waren met het vrijliggende fietspad langs de Ravenswade, de aanleg van deze gelijkvloerse kruising legt een smet op de plannen. Vandaar dat we op 15 januari 2018 met een ludieke actie kwamen: we deelden in de ochtendspits wortels uit aan voorbijkomende fietsers om aandacht te vestigen op de plannen.

 

 

 

Wortelactie
Wortelactie door leden Fietsersbond Nieuwegein en Houten (foto: Robert-Jan Booij, RTV Utrecht)

Moties M133 en M083

Inmiddels is het bestemmingsplan Ravenswade goedgekeurd en zijn we twee moties, een fietstelling en een onderzoeksrapport naar alternatieven voor de gelijkvloerse kruising verder.

Uit het onderzoek naar alternatieven voor de kruising, dat op 14 maart 2019 aan de gemeenteraad van Nieuwegein is gepresenteerd, blijkt dat voor de goedkoopste tunnelvariant circa 3,4 miljoen euro nodig is. Naar de mening van de Fietsersbond is deze variant tevens de beste. Wethouder Ellie Eggengoor heeft aan de raad toegezegd het onderzoek in te brengen bij de coalitieonderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht (lees Motie 083 Fietstunnel De Liesbosch).

Lees meer in het nieuwsbericht op deze site.

 

Omleidingen Laagravenseweg
Omleidingen bij de aanleg van de gelijkvloerse kruising met de Laagravenseweg/Ravenseveldweg.