Fietsersbond Nieuwegein: drie weken inspraaktermijn Mobiliteitsvisie onacceptabel

Fietsersbond Nieuwegein vindt de inspraaktermijn voor de Mobiliteitsvisie onacceptabel en vraagt het college om deze met tenminste drie weken te verlengen. De huidige termijn van drie weken, die ook nog eens grotendeels in de kerstvakantie valt, is te kort om een goede reactie te geven. Ook reageert de gemeente niet op verzoeken om bronnen en informatie te verstrekken.

FietsersDoorslag
Fietsers rijden langs het Nieuwegeinse Stadshuis aan de Doorslag

In een brief aan het college noemt voorzitter Clarion Wegerif de korte reactietermijn weinig respectvol ten opzichte van vrijwilligersorganisaties als de Fietsersbond, maar ook ten opzichte van de ruim duizend inwoners van Nieuwegein, die via een enquête hun mening gaven. De korte inspraaktermijn, van 17 december 2020 tot en met 8 januari 2021, is ook erg ongebruikelijk: de gemeente Utrecht hanteert een termijn van acht weken voor haar Mobiliteitsvisie en de termijn voor de Nieuwegeinse ontwerp-Omgevingsvisie bedroeg zes weken.

Bronnen niet beschikbaar

Clarion Wegerif: “De Mobiliteitsvisie is een belangrijk document voor ons, als belangenvereniging voor fietsers, maar ook voor de ruim duizend Nieuwegeiners, die zich betrokken voelen bij het verkeer in onze stad. Dat blijkt wel uit de grote hoeveelheid ingevulde enquêtes. De korte inspraaktermijn staat bovendien in schril contrast tot de tijd die de gemeente zelf heeft genomen voor het opstellen van de visie: meer dan tweemaal zo lang als door henzelf gepland”.

In de Mobiliteitsvisie staat, dat de resultaten van de inwonersenquête zijn verwerkt in de visie, maar wat de geënquêteerden precies vonden wordt niet vermeld. De resultaten van die enquête en andere bronnen zijn volgens de visie op aanvraag beschikbaar, maar een reactie van de gemeente op verzoeken van de Fietsersbond via telefoon en mails bleef uit.

Fietsersbond vraagt om verlenging van inspraaktermijn

Fietsersbond Nieuwegein vraagt het college daarom om een verlenging van de inspraaktermijn met tenminste drie weken, en om toezending van de gevraagde bronnen op uiterlijk 4 januari 2021.

pdf ⋅ 332 KB

brief Fietsersbond Nieuwegein verlenging inspraaktermijn Mobiliteitsvisie291220

Download

Categorieën