Fietsersbond Nieuwegein doet voorzet voor Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Wat is er nodig om de Nederlandse fietsinfrastructuur in 2040 op orde te hebben? Die vraag heeft het Rijk (via de provincies) aan alle Nederlandse gemeenten gesteld. Er komt geld beschikbaar vanuit het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Fietsersbond Nieuwegein heeft de gemeente Nieuwegein een voorstel voor projecten gedaan.

Velomobielen op Nieuwe Heemsteedsebrug
Panoramafoto van velomobielen op de Nieuwe Heemsteedsebrug

De voorstellen die we via een brief aan de gemeente hebben ingediend komen niet uit de lucht vallen. In onze Fietsvisie Nieuwegein 2040 hebben we al een toekomstbeeld van onze stad geschetst. Met de voorgestelde projecten kan de gemeente haar Mobiliteitsvisie concreet maken en er een fietsvriendelijke slinger aan geven.

De projecten in Nieuwegein

Kaart met fietsprojecten in Nieuwegein
Uitsnede uit de GoogleMapskaart met projectvoorstellen voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Bekijk de volledige kaart via GoogleMaps

We doen voorstellen voor:

  • het ombouwen van 9 km grijze wijkweg tot een autoluw netwerk voor de Fietsfamilie: van snelle e-bike tot cargobike. Hier gaat de snelheid naar 30 km/uur en de intensiteit van het autoverkeer omlaag tot waarden gelijk aan die van een fietsstraat. Alternatief is het aanleggen van vrijliggende fietspaden;
  • het ombouwen van 12 km wegen in woonstraten tot fietspad/fietsstraat; dit zijn grote delen van Fietsnet Nieuwegein;
  • het verbeteren van 11 km recreatieve routes (waaronder de Lekdijk);
  • de bouw van 8 ontbrekende fietstunnels, fietsbruggen en andere schakels in het fietsnetwerk;
  • en het verbeteren van de fietsverbindingen over de Lek. De huidige fietsverbinding over de Jan Blankenbrug / A2 heeft dringend een upgrade/verbreding of aparte fietsbrug nodig. Voor de A27 zijn er grote plannen voor uitbreiding, maar het gaat nog lang duren voordat snelweg en bijbehorend fietspad zijn aangelegd.

Onze brief en het bijbehorend Exceldocument zijn hieronder te downloaden:

msword ⋅ 60 KB

brief Nationaal Toekomstbeeld Fiets_Nieuwegein_Fietsersbond

Download

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet ⋅ 11 KB

Nieuwegein Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Download

Categorieën