Fietsersbond Nieuwegein: Vroem-vroem-Mobiliteitsvisie overbodig

Laat de Mobiliteitsvisie maar vervallen, want die voegt niets toe. Sterker nog, die werpt ons terug naar de vorige eeuw. De Nieuwegeinse Omgevingsvisie geeft voldoende richting voor het opstellen van concrete mobiliteitsprogramma’s. Dat zei voorzitter Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein tijdens de Avond van de Raad op 11 maart.

Meespreken Avond van de Raad_web
Digitaal meespreken tijdens de Avond van de Raad. Rechtsboven voorzitter Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein

Over de definitieve Omgevingsvisie is de Fietsersbond enthousiast. De visie geeft heel goed aan hoe Nieuwegein zich in de toekomst moet ontwikkelen: van autostad naar een stad waar het goed lopen en fietsen is. De passages over vervoer zouden voldoende richting moeten geven aan de Mobiliteitsvisie, zou je denken.

Voorzitter Clarion Wegerif: “Des te meer waren we teleurgesteld, verbaasd en zelfs onthutst over de door hetzelfde college uitgebrachte Mobiliteitsvisie. Dat is vooral een VROEM-VROEM-autovisie, die draait om autobereikbaarheid en doorstroming van het autoverkeer. De problemen die het overmatige autogebruik oplevert, niet alleen voor fietsers, maar voor alle inwoners, worden genegeerd. Ook geeft de visie te weinig richting aan nog op te stellen mobiliteitsprogramma’s”.

Mobiliteitsvisie geeft geen richting

Wegerif: “U heeft onze reactie gelezen, en ook de ontwijkende antwoorden van het college hierop. Die antwoorden ontberen richting vanuit de visie en schuiven alles door naar de toekomst. Zo blijft alles bij hetzelfde: als je doet wat je altijd deed, houd je wat je altijd had. Daarom zeggen wij: laat die hele Mobiliteitsvisie maar vervallen, want die voegt niets toe, sterker nog, die werpt ons terug naar de vorige eeuw”.

Vervolgens ging zij in op wat er nog ontbreekt in de Mobiliteitsvisie:

  • De veiligheid van fietsers, en hoe het college die wil verbeteren;
  • De luchtvervuiling en geluidsoverlast veroorzaakt door het autoverkeer, en hoe het college die wil verbeteren;
  • De oversteekbaarheid van infrastructuur (met name de wijkwegen) en hoe het college die wil verbeteren;
  • De problemen die het samenvallen van de auto-, OV- en hoofdfietsroutestructuur op de wijkwegen veroorzaken, en hoe het college die wil oplossen;
  • De richting die wordt gegeven aan de toekomstige Mobiliteitsprogramma’s;
  • Het stedelijk hoofdfietsroutenetwerk, dat ontbreekt op de kaart. In de Omgevingsvisie staat de goede kaart;
  • De veranderingen in mobiliteit die COVID-19 veroorzaakt. Uit het deze week door staatssecretaris Stientje van Veldhoven gepresenteerde Nationaal Toekomstbeeld Fiets blijkt dat ongeveer een kwart van de mensen verwacht meer te blijven fietsen (en lopen). De verwachting is dat, met name in de stedelijke gebieden, de groei van het fietsverkeer de komende jaren voortzet. Er is tijdens de COVID-19 pandemie een flinke groei van de verkoop van e-bikes. Zo werden er in mei 2020 38% meer e-bikes verkocht dan in mei 2019. Dit lijkt erop te wijzen dat de groei van het gebruik van de e-bike door zal zetten na de pandemie. Ook de combinatie van de fiets en het openbaar vervoer, die een goed alternatief biedt voor veel autoritten, zal de komende jaren weer groeien.

Kijk de Avond van de Raad terug

Na haar betoog beantwoordde Wegerif vragen van diverse raadsleden. De bijeenkomst is terug te kijken via de livestream van de Nieuwegeinse gemeenteraad, vanaf 16 min tot 46 min. Via de agenda zijn alle relevante stukken te raadplegen. Het betoog van onze voorzitter is hier te downloaden.

msword ⋅ 61 KB

meespreekbijdrage Fietsersbond Nieuwegein Mobiliteitsvisie en Omgevingsvisie 11 maart 2021

Download

Categorieën