Fietsersbond: Mobiliteitsprogramma Nieuwegein vooral goed voor de bus

Aanvankelijk waren we als Fietsersbond best positief over het Mobiliteitsprogramma. Maar na de beantwoording van onze technische vragen hebben we onze mening bijgesteld: de autointensiteit op wijkwegen wordt namelijk niet gehalveerd. En de bus blokkeert maatregelen die gunstig zijn voor fietsers.

Bus passeert fietser op Batauweg
Batauweg: zowel auto-, bus-, als hoofdfietsroute

De wijkwegen in Nieuwegein (zoals de Batauweg, Zwanenburgstraat en Noordstedeweg) zijn zowel autoroute, busroute als hoofdfietsroute. En dat botst met elkaar. In het Mobiliteitsprogramma staat, dat het autoverkeer op de wijkwegen halveert (van 10.000 naar 5000 motorvoertuigen per etmaal). Helaas: dit blijkt een foutje. Van een halvering is geen sprake, zo blijkt uit de beantwoording van onze vragen (zie download).

pdf ⋅ 69 KB

Beantwoording technische vragen Mobiliteitsprogramma

Download

Bus blokkeert maatregelen die gunstig zijn voor fietsers

In het Mobiliteitsprogramma wordt voorgesteld om de bus op wijkwegen te laten halteren (stoppen bij de halte) op de rijbaan. Fietsers worden achterlangs de halte geleid, auto’s moeten wachten achter de bus. Dit haalt de snelheid uit het autoverkeer. Gunstig dus, zou je zeggen, maar de gemeente heeft wel een afspraak gemaakt met de provincie om geen andere snelheidsremmende maatregelen te nemen op de busroutes. Zoals een verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/uur en voorrang voor kruisend verkeer op hoofdfietsroutes.

fietsoversteek Sweelincklaan_web_20210925
Fietsoversteek Sweelincklaan, één van de drie plekken in Nieuwegein waar een hoofdfietsroute een wijkweg kruist waar geen bus rijdt èn een zebra is.

Fietsers krijgen, zo staat in het Mobiliteitsprogramma, op hoofdfietsroutes alleen voorrang op kruisingen met wijkwegen waar geen bus rijdt, èn waar een zebra is. Dat is een gemakkelijke belofte, want dit gaat maar om drie plekken in onze stad.

Op de toekomstige snelfietsroute van Utrecht naar IJsselstein krijgt de fietser daarom géén voorrang op verkeer op de wijkwegen. Zoals bij de bekende kruising met de Noordstedeweg. Wij vinden dit onbegrijpelijk. Op een autosnelweg geef je toch ook geen voorrang aan kruisend verkeer? Waarom dan bij een snelfietsroute wel?

Op 1 april heeft de raad bij amendement op de Mobiliteitsvisie heel duidelijk aangegeven dat fietsers en voetgangers prioriteit 1 krijgen in Nieuwegein. De uitwerking in het Mobiliteitsprogramma zet echter de bus op prioriteit 1.

Zet fietsers en voetgangers écht op 1

Wat moet er anders in het Mobiliteitsprogramma om fietsers en voetgangers werkelijk prioriteit 1 te geven?

  • stel op alle wijkwegen een maximumsnelheid van 30 km/uur in, eventueel uitgezonderd de Hollandhaven; dit verbetert veiligheid en oversteekbaarheid. Het biedt ook ruimte voor snorscooters op de rijbaan (bijvoorbeeld op de Noordstedeweg);
  • breng de streefwaarden voor het aantal motorvoertuigen per etmaal op wijkwegen omlaag tot 2000 mtv/etmaal. Een fietsstraat is dan veilig en comfortabel;
  • als knippen in wijkwegen niet de gewenste daling van de autointensiteit brengt, leg daar dan vrijliggende fietspaden aan;
  • geef fietsers op hoofdfietsroutes voorrang op kruisend verkeer op wijkwegen;
  • vorm het bussysteem om tot een systeem met kleine busjes die naar de tramhaltes rijden. Combineer dit met busverkeer op afroep (Mobilty As A Service: MAAS).

Bekijk onze meespreekreactie en de antwoorden aan de raadsleden

Op 30 september gaf onze voorzitter Clarion Wegerif  tijdens de Avond van de Raad een toelichting op onze mening over het Mobiliteitsprogramma. Ook beantwoordde ze vragen van raadsleden. De raadsleden stelden vragen over de gewenste autointensiteit op wijkwegen, over de snelfietsroute Utrecht-Nieuwegein-IJsselstein en over de relatie bus en fiets. Lees onze bijdrage of kijk de bijeenkomst terug (vanaf ca 12.00 min)

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Nieuwegein/dc7553ff-3f6c-441a-825d-9a3434454095
Avond van de Raad Nieuwegein 30 september 2021 (bijdrage Fietsersbond vanaf ca 12.00 min) Bron: ris2.ibabs.eu
vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ⋅ 13 KB

Meespreekreactie Fietsersbond Ngein Mobiliteitsprogramma

Download

Besluitvorming over het Mobiliteitsprogramma

Op donderdag 7 oktober staat het Mobiliteitsprogramma weer op de agenda van de Avond van de Raad. Dan discussiëren de leden van de raad met het college (en in het bijzonder wethouder Ellie Eggengoor van Mobiliteit). Op 14 oktober neemt de raad een besluit over het voorstel.

 

Categorieën