Gemeente neemt advies omleidingsroute Rijnhuizen over

De gemeente Nieuwegein heeft ons advies over een omleidingsroute voor fietsers langs een bouwterrein aan de Edisonbaan in Rijnhuizen overgenomen.

Fietser passeert bloembak op Edisonbaan
De afsluiting met bloembak voor alle verkeer behalve (brom)fietsers op de Edisonbaan in Rijnhuizen

De gemeente Nieuwegein heeft ons advies gevraagd over een omleidingsroute voor fietsers vanwege bouwwerkzaamheden aan de Edisonbaan in de wijk Rijnhuizen. Dit bedrijventerrein wordt in een razend tempo getransformeerd tot woonwijk.

Het voorstel van de gemeente was, om fietsers komend vanaf Rond ’t Fort om te leiden via de Plettenburg naar de Marconibaan. De Edisonbaan wordt veel gebruikt door scholieren die vanaf Nieuwegein-Noord naar het Oosterlichtcollege fietsen.

Wij vonden de route via de Marconibaan geen goed idee. Dit is een “grijze” 50-km-weg, zonder enige fietsvoorziening, waar hard gereden wordt. Vandaar dat we hebben geadviseerd om de Edisonbaan open te houden voor fietsers, maar af te sluiten voor bouwverkeer ter hoogte van de Hof van Plettenburg. De gemeente heeft dit advies overgenomen.

Versneld aanleggen fietspad Langelaan

Ook hebben we geadviseerd om de aanleg van de geplande fietsinfrastructuur door Rijnhuizen versneld aan te leggen. De oorspronkelijke Langelaan, die nog goed te herkennen is, staat in de Gebiedsvisie Rijnhuizen ingetekend als fietsverbinding. Samen met de geplande brug over het Merwedekanaal vormt deze route een prima alternatief voor de drukke Marconibaan. Er komen veel meer woningen in Rijnhuizen dan oorspronkelijk gepland. Een versnelde aanleg van fietsinfra zorgt ervoor, dat huidige en toekomstige inwoners eerder de fiets pakken dan de auto, om naar City te gaan.

Versneld aanleggen van het fietspad ligt lastig, zo vernamen we van de ambtenaren. De grond is in bezit van ontwikkelaars, en niet van de gemeente. Daar is dus nog actie nodig!

De oorspronkelijke Langelaan
De oorspronkelijke Langelaan, met aan weerszijden bomen (rechts op de foto), is nog goed te herkennen in Rijnhuizen

Categorieën