Omleidingsroute Brugpad: toch acceptabele bocht, maar klus is nog niet klaar

Wethouder Hans Adriani heeft op 7 oktober tijdens de Avond van de Raad gemeld dat er een ontwerp ligt voor de fietsomleidingsroute van het Brugpad dat voldoet aan de landelijke richtlijnen. Hij deed dat bij de behandeling van het bestemmingsplan Doorslagzone. We gingen vast op pad om de andere kant van de route te verkennen, want ook daar is nog werk te doen!

Voetgangers op de toekomstige fietsomleidingsroute
Toekomstige fietsomleidingsroute aan de kant van Merwestein

We zijn blij met de toezegging van de wethouder voor de bocht aan de Brugpadzijde van het Zuidstedeviaduct. Maar aan de andere kant van het water is er ook nog een klus te klaren! Daar ligt een voetpad, dat eveneens een scherpe bocht heeft.

Bovendien zullen fietsers uit IJsselstein met bestemming Oosterlichtcollege en Houten naar verwachting doorrijden naar de kruising Binnenwal om daar langs de Plettenburgerbaan verder te rijden. Maar bij het opheffen van de fietsverbinding over de Doorslag, zo’n vijftien jaar geleden, is hier alleen nog een voetpad over. We gaan er vanuit dat hier een fatsoenlijke aansluiting komt op de fietsoversteek.

Kruising van het huidige voetpad langs de Zuidstedeweg met de Binnenwal
Het huidige voetpad naar de kruising met de Binnenwal moet weer een volwaardig fietspad worden, vinden wij

Categorieën