GroenLinks, PvdA en ChristenUnie Nieuwegein in kopgroep fiets in verkiezingsprogramma’s

GroenLinks scoort in Nieuwegein het beste in een vergelijking van partijprogramma’s op het onderdeel fiets. De partij ligt een kleine bandbreedte voor op PvdA en ChristenUnie.

Verkiezingsbord met fietser
De verkiezingsborden staan weer opgesteld. Welke partij heeft het fietsvriendelijkste programma?

We scoorden als Fietsersbondafdeling alle verkiezingsprogramma’s van de twaalf politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Daarbij viel op dat de aandacht voor de fiets in de programma’s aanmerkelijk is toegenomen ten opzichte van vier jaar geleden. Bekijk de programma’s in het overzicht van de bieb.

Alle punten die we als afdeling de afgelopen jaren naar voren hebben gebracht komen terug: maximum 30 km/uur op wijkwegen, knippen, voorrang voor fietsers, fietsparkeren, Noordstedeweg, aandacht voor kwetsbare fietsers zoals kinderen en ouderen. Dat zijn dan ook de punten waarop we de programma’s gescoord hebben.

Op de finishlijn

Op de meet aangekomen finisht GroenLinks dus als eerste, direct gevolgd door PvdA en ChristenUnie. Meteen daarna volgt D66, met op enige afstand CDA en VSP. Op flinke afstand volgen Lokale Vernieuwing en VVD, die nog net wat beter scoren dan de vier partijen die helemaal de fiets niet noemen: Ieders belang, Jezus Leeft, De Unie en Stadspartij Nùwegein.

GroenLinks zet de fiets op 1 met een breed pakket aan maatregelen: 30 km/uur op wijkwegen, voorrang voor de fiets op de routes van Fietsnet Nieuwegein, aandacht voor fietsparkeren. De partij wil inzetten op verbreding van fietspaden, met aparte banen voor snelle e-bikes en langzamere fietsers.

PvdA en CDA noemen knippen in wijkwegen, terwijl D66 concrete maatregelen voorstelt voor de Noordstedeweg: die moet een fietsstraat worden waar de auto te gast is. Parkeergarages die uitkomen op deze weg moeten afgesloten worden voor auto’s.

De PvdA wil bij de inrichting van wegen meer ruimte voor fietsers met verschillende snelheden reserveren, het fietsgebruik stimuleren, bezoekers van het stadscentrum ontmoedigen om met de auto te komen en noemt de Fietsersbond als belangrijk aanspreekpunt.

Ook de ChristenUnie heeft veel fietsmaatregelen in haar programma: naast het verbreden van fietspaden en voorrang voor fietsers wil de partij in de begroting een apart fietsbudget, rood asfalt, vrijliggende fietspaden, zo min mogelijk paaltjes, FietsparKeur voor fietsenrekken, watertappunten en buurtbakfietsen.

Bekijk de tabel met scores van de 12 politieke partijen.

Wat vinden de Nieuwegeinse fietsers belangrijk?

Uit de enquête voor andere verkiezingen, namelijk die voor Fietsstad2022, weten we dat Nieuwegeinse fietsers de aandacht in de media voor fietsers en de aandacht voor fietspromotie waarderen. Negatief oordelen ze over omleidingen en omrijden, snorscooters op het fietspad, de oversteek Noordstedeweg/Herenstraat, de auto die nog veel te vaak voorrang op de fiets krijgt, en de hobbels en scheuren in onze fietspaden, zoals op de Parkhout.

De afgelopen vier jaar is er op straat in Nieuwegein weinig concreets veranderd ten gunste van de fietser. De wijzigingen in beleid – de fietser op één- zijn op straat nog niet te zien. Geef jij je stem aan een partij die dit de komende vier jaar voor elkaar krijgt? Elke stem telt!

Categorieën