Fietsersbond Nieuwegein op jacht naar foute fietspaaltjes

De jacht op foute fietspaaltjes in Nieuwegein is geopend! Sinds begin september markeren enkele actieve leden van onze afdeling foute fietspaaltjes: paaltjes die overbodig of slecht gemarkeerd zijn.

Paaltje Edisonbaan krijgt sticker
Dit paaltje in de Edisonbaan is onvoldoende gemarkeerd en krijgt daarom een sticker

Wist je dat paaltjes jaarlijks verantwoordelijk voor naar schatting 2400 spoedeisende hulpopnames? Daarvan zijn bijna 1500 gewonden er ernstig aan toe (VeiligheidNL, 2019). Paaltjes zorgen jaarlijks voor veel ernstige ongelukken en hebben blijvende impact.

Volgens de richtlijnen van het Kenniscentrum CROW moet je een paaltje alleen plaatsen als het aantoonbaar strikt noodzakelijk is. Als fietsers hinder en gevaar door auto’s op het fietspad ervaren en er is echt geen andere oplossing voor het probleem, dan mag de wegbeheerder dus een paaltje plaatsen. Zo’n paaltje moet dan wel aan de opgestelde richtlijnen voldoen zodat het veilig is voor fietsers.

Helaas zijn in Nieuwegein in het verleden veel paaltjes geplaatst zonder een goede markering. Ook staan er paaltjes die overbodig zijn en dus weg kunnen.

We markeren de paaltjes met stickers en zetten ze op de kaart

Begin september zijn we gestart om alle foute fietspaaltjes in Nieuwegein te voorzien van een sticker ‘Deze paal staat in de weg’. We verzamelen alle foute fietspaaltjes ook op een interactieve GoogleMapskaart.  Wellicht heb je de stickers al gezien op de doorfietsroutes van FietsNet Nieuwegein, want daar zijn we mee begonnen. We nemen nu één voor één de wijken onder de loep.

Tot nu toe hebben we nog geen perfect gemarkeerd fietspaaltje gevonden, dus er valt nog heel wat te doen voor de gemeente Nieuwegein! Wil je ook meehelpen en weet je een paaltje dat nog niet op de kaart staat? Maak een (liggende) foto en stuur ‘m met de locatie door aan ons via [email protected]

Eind oktober bieden we onze kaart aan aan de gemeente Nieuwegein en vragen we om in actie te komen.

Paaltje markeren op de Rijnhuizerbrug
Sticker plakken op een paaltje op de Rijnhuizerbrug. Dit paaltje staat te dicht bij de kruising en er ontbreekt een voldoende lange ribbelmarkering. Of kan het paaltje eigenlijk wel weg?

Wanneer voldoet een fietspaaltje aan de richtlijnen?

Het ideale fietspaaltje is geen paaltje, maar als er toch één moet komen dan zijn dit de richtlijnen voor een goed geplaatst en gemarkeerd fietspaaltje:

Toelichting criteria Inleidende wegmarkering Dwarspositie van paaltje Plaats van paaltje Uitvoering paaltje
Volgens richtlijn 15 meter vanaf paaltje Doorgang van 1.6 meter breed 12.5 meter vóór het kruisingsvlak 50% rood, 50% wit + geen uitstekende delen

 

Categorieën