Chaos bij fietsomleidingsroutes Nieuwegeinse Brugpad

Sinds de afsluiting van het Brugpad op maandag 3 oktober is het chaos op de Nieuwegeinse fietspaden rondom de Doorslagzone. Dit cruciale onderdeel van de doorfietsroute Utrecht – IJsselstein is de komende drie jaar afgesloten vanwege woningbouw in de Doorslagzone.

Fietsomleidingen Brugpad
Twee van de drie fietsomleidingsroutes voor het afgesloten Brugpad: links de fietslus over het Zuidstedeviaduct en daarnaast de vlakke route via de Zoomstede, waar ook auto’s mogen rijden. Een onveilige situatie….
Fietsers die verwilderd om zich heen kijken, omdat volkomen onduidelijk is hoe ze verder moeten. Omleidingsroutes waar nog stratenmakers aan het werk zijn. Wegwijzers die naar een nog niet te gebruiken route verwijzen. Automobilisten die veel te hard onder het Zuidstedeviaduct de Zoomstede oprijden en zo een onveilige situatie creëren. En zelfs huilende fietsers die volkomen de weg kwijt zijn. Dat is de oogst van de eerste week afsluiting van het Brugpad.

Brugpad dicht, omleidingsroutes nog niet klaar

Uitermate knullig is dat, vier dagen na de afsluiting van het Brugpad, stratenmakers nog steeds niet klaar zijn met de op/afrit Merwestein van de fietslus over het Zuidstedeviaduct. Eén van de drie geplande omleidingsroutes is daardoor niet bruikbaar, terwijl de bewegwijzering en het routekaartje op de website van de gemeente anders doen lijken.
Stratenmakers aan het werk bij de fietsop/afrit in Merwestein
Stratenmakers aan het werk bij de fietsop/afrit in Merwestein

Gebruik van de omleidingsroutes en bewegwijzering

Op dit moment is de meest gebruikte omleidingsroute die door park Oudegein. Daar fietsen vooral middelbare scholieren op weg naar het Cals College. Dat gaat redelijk. Deze route is echter niet verlicht; dus met de komende donkere dagen wordt het spoorzoeken.
Scholieren rijden vanuit park Oudegein Merwestein binnen
Scholieren rijden vanuit park Oudegein Merwestein binnen
Slechts enkele fietsers pakken de nieuwe route over het Zuidstedeviaduct. De meeste fietsers die vanaf de richting IJsselstein en Vianen langs de Doorslag rijden zijn in complete verwarring als ze onder het Zuidstedeviaduct aankomen en ontdekken dat hun vertrouwde route afgesloten is. De meesten nemen hier de route over de Zoomstede, maar daar staan alleen bruine borden die de fietsers naar het nieuwe fietspad langs de tramlijn verwijzen. Die bruine borden zijn echter niet eerder aangekondigd, dus fietsers herkennen ze niet. Onder het Zuidstedeviaduct ontstaan conflicten met automobilisten die hier veel te hard de Zoomstede op rijden.

Fietsers die vanaf de Herenstraat uit de richting Utrecht komen, hebben niet door dat hun vaste route afgesloten is. Want ter hoogte van de voormalige Karwei duiden alleen twee gekleurde onopvallende borden erop dat de situatie gewijzigd is. Bij fietsenstalling De Fietspomp rijden ze tegen de hekken en duiken dan in arren moede maar de parkeergarage in. De route via het nieuwe fietspad langs de tramlijn wordt nauwelijks gebruikt.

Aanbevelingen voor de gemeente

Slechts enkele fietsers pakken de nieuwe route over het Zuidstedeviaduct. De meeste fietsers die vanaf de richting IJsselstein en Vianen langs de Doorslag rijden zijn in complete verwarring als ze onder het Zuidstedeviaduct aankomen en ontdekken dat hun vertrouwde route afgesloten is. De meesten nemen hier de route over de Zoomstede, maar daar staan alleen bruine borden die de fietsers naar het nieuwe fietspad langs de tramlijn verwijzen. Maar die bruine borden zijn niet eerder aangekondigd. Onder het Zuidstedeviaduct ontstaan conflicten met automobilisten die hier veel te hard de Zoomstede op rijden.
Fietsers die vanaf de Herenstraat uit de richting Utrecht komen, hebben niet door dat hun vast route afgesloten is. Want ter hoogte van de voormalige Karwei duiden alleen twee gekleurde onopvallende borden erop dat de situatie gewijzigd is. Bij fietsenstalling De Fietspomp rijden ze tegen de hekken en duiken dan in arren moede maar de parkeergarage in.

We hebben als Fietsersbond de afgelopen week elke dag bekeken hoe de vlag erbij hangt. Woensdagochtend hebben we de gemeente al onze eerste aanbevelingen gestuurd. Naar aanleiding van signalen op social media hebben verschillende raadsleden al vragen gesteld aan het college over de ontstane situatie. (vanaf 16.30 min) Wethouder Schouten heeft aangegeven dat de situatie op de Zoomstede inderdaad onveilig is voor fietsers. Op die plek is inmiddels een verkeersregelaar aanwezig. Om de huidige situatie te verbeteren en de komende drie jaar te overbruggen, zijn aanpassingen nodig:

  1. omleidingsroutes afmaken;
  2. verbeteren van de bewegwijzering: gele attenderingsborden plaatsen aan het begin van de omleidingen die verwijzen naar de gekleurde routes, vereenvoudigen van de bewegwijzering (aantal kleuren/routes verminderen);
  3. aansluiting van fietslus op fietspad langs Doorslag verruimen (is nu 90-gradenaansluiting, te kleine boogstraal);
  4. witte kantmarkering aanbrengen op de fietspaden door park Oudegein die deel uitmaken van de omleidingsroute;
  5. verbod op autoverkeer van Antoniusziekenhuis naar Zoomstede instellen (behalve hulpdiensten);
  6. verkeersregelaars/begeleiders inzetten tot de maatregelen doorgevoerd zijn.

We gaan er vanuit dat deze maatregelen op korte termijn doorgevoerd worden, om een veilige en comfortabele omleiding voor fietsers te garanderen.

Categorieën