Vragenlijst over kniplocaties op Batauweg

Fietsersbond: knip bij Nedereindseweg beste keuze

Bericht gewijzigd op 29 oktober 2022

De gemeente Nieuwegein vraagt inwoners om een vragenlijst in te vullen over de beste plek voor een knip in de Batauweg. Fietsersbond Nieuwegein vindt een knip ter hoogte van de Nedereindseweg de beste keuze.

Fietsers steken de Batauweg over bij de Nedereindseweg
Fietsers steken de Batauweg over bij de Nedereindseweg

De gemeente Nieuwegein heeft drie mogelijke locaties voor een knip in de Batauweg onderzocht: ter hoogte van winkelcentrum Muntplein, bij winkelcentrum Walnootgaarde en ter hoogte van de Nedereindseweg. Fietsersbond Nieuwegein kiest voor deze laatste variant. Naast de voordelen die de gemeente noemt (de grootste daling van het autoverkeer op de Batauweg en van sluipverkeer richting De Meern) zien we nog twee andere voordelen:

  • de knip op deze plek creëert een prachtige autoluwe oversteek voor fietsers op de Nedereindseweg (een belangrijke hoofdfietsroute) en fietsers/wandelaars die van en naar het scholencomplex en sporthal de Waterlelie gaan;
  • de Nedereindseweg met langsliggende watergang is een prima natuurlijke barrière voor sluipverkeer dat de knip wil omzeilen.

Ook in het weekend paal omhoog

De gemeente stelt voor om de verzinkbare paal in het weekend naar beneden te laten. Dat begrijpen wij niet: mogen fietsers in het weekend niet veilig over de Batauweg rijden? Ook op zaterdag en zondag is het daar druk en wordt er veel te hard gereden. Uit verkeerstelingen die in opdracht van de gemeente in april 2022 zijn uitgevoerd blijkt, dat op werkdagen en op zaterdag er meer dan 10.000 motorvoertuigen per etmaal over de Batauweg rijden (meetpunt ter hoogte van de Nedereindseweg). Op zondag zijn het er iets minder, maar nog altijd zo’n 6800. Dit is extreem veel voor een weg die door een woonwijk loopt, en waarvan de streefwaarde nu 3000 motorvoertuigen per etmaal is. Wat ons betreft blijft de paal in het weekend dus gewoon omhoog.

Vul de enquête in

De link naar de enquête is te vinden op de website van de gemeente Nieuwegein

Categorieën