Fietsersbond adviseert over bewegwijzering omleidingsroute Brugpad

De bewegwijzering van de omleidingsroutes voor het afgesloten Brugpad werkt niet goed. Veel fietsers zien door de borden het bos niet meer, anderen rijden zoekend rond. We stelden een advies op.

De gekleurde omleidingsborden functioneren niet goed
De gekleurde omleidingsborden functioneren niet goed. Fietsers herkennen ze niet als omleidingsborden, ze hangen te laag en de logica van de verschillende kleuren ontgaat hen

We startten met een analyse van de huidige situatie:

 1. Fietsers van buiten Nieuwegein, en veel Nieuwegeiners, herkennen de gekleurde borden niet als omleidingsborden. Daardoor kunnen ze de routes naar belangrijke bestemmingen zoals Utrecht, Vianen, IJsselstein en het Antonius Ziekenhuis niet vinden. Een herkenbaar omleidingsbord is geel met zwarte letters en heeft een fietssymbool;

 2. De naam Brugpad is onbekend bij de meeste fietsers;

 3. De omleidingen worden niet tijdig aangekondigd. Pas onder het donkere Zuidstedeviaduct, als je op kruisend verkeer moet letten en er een splitsing is, staan er borden; 

 4. De gele omleidingsborden die er wel staan verwijzen veelal naar bestemmingen die ook al zonder de omleiding bereikbaar waren (bijvoorbeeld Tandartsenpraktijk Merwestein);

 5. Sommige borden hangen te laag (onder 2,20 m) en worden daar voorbijgangers omgeklapt waardoor ze niet meer de goede richting op wijzen.

 

Te veel kleuren

Het gebruik van kleuren voor de drie verschillende omleidingsroutes is op zich een goed idee, maar in de uitwerking gaat het mis:

 1. De gekleurde borden zijn niet goed herkenbaar voor kleurenblinden en de lichte kleuren (oranje, roze) hebben te weinig contrast.
 2. Ook zijn er heel veel verschillende kleuren op één route: één voor heen, één voor terug, en één voor noordelijk en één voor zuidelijk van City. De kleuren wisselen ook nog eens onaangekondigd precies onder het donkere Zuidstedeviaduct, als je als fietser moet letten op kruisend verkeer.  

Kortom: fietsers zien door de borden het bos niet meer.

 

Fietsersbondleden Casper en Gert op pad voor advies bewegwijzering
Op een zonnige zaterdag trokken we er op uit om de bewegwijzering van de omleidingsroutes onder de loep te nemen. We zetten de belangrijkste routes en plekken voor omleidingsborden voor de gemeente op de kaart

Minder is meer

Minder is meer: ons advies is om de bewegwijzering flink te versimpelen. Vóór de afsluiting van het Brugpad was er ook maar één route bewegwijzerd. De route door het park is bij de meeste Nieuwegeiners toch al bekend, en we zien dat de meeste scholieren deze route al goed gebruiken. De route over het Zuidstedeviaduct wordt bovendien deze week flink verbeterd, zodat hij voor fietsers acceptabel wordt. We stellen daarom voor om:

 1. Alleen de omleidingsroute met fietslus over het Zuidstedeviaduct te bewegwijzeren;
 2. Hiervoor gele omleidingsborden te gebruiken met zwarte tekst en fietssymbolen;
 3. Van noord naar zuid op de Herenstraat en op de Noordstedeweg drie bestemmingen te benoemen: IJsselstein, Vianen en Antonius Ziekenhuis;
 4. Van zuid naar noord drie bestemmingen te benoemen: Utrecht, Houten en City – Markt;
 5. Pijlen te gebruiken op de aankondigingsborden;
 6. Deze aankondigingsborden op de belangrijkste noord-zuidroutes te herhalen;
 7. Na de aankondigingsborden op de omleidingsroutes te volstaan met gele bordjes met pijl en daarin een letter F of fietssymbool op iedere verandering van richting;
 8. De borden voldoende hoog op te hangen (> 2,20 m hoog).

Hopelijk worden de noodzakelijke verbeteringen snel uitgevoerd zodat snel alle fietsers hun weg weer kunnen vinden!

Categorieën