Fietsersbond Nieuwegein inventariseert meer dan vijftig foute fietspaaltjes

Vrijwilligers van Fietsersbond Nieuwegein en fietsende inwoners inventariseerden meer dan vijftig onnodige en/of slecht gemarkeerde paaltjes op fietspaden in Nieuwegein. Op donderdagavond 12 januari overhandigden ze de inventarisatie aan de gemeenteraad, voorafgaand aan de Avond van de Stad.

Paaltje markeren op de Rijnhuizerbrug
Sticker plakken op een paaltje op de Rijnhuizerbrug. Dit paaltje staat te dicht bij de kruising en er ontbreekt een voldoende lange ribbelmarkering. Of kan het paaltje eigenlijk wel weg?

Slecht zichtbare en ongemarkeerde paaltjes zorgen jaarlijks voor naar schatting 2400 spoedeisende hulpopnames. Daarvan zijn bijna 1500 gewonden er ernstig aan toe (VeiligheidNL, 2019). Paaltjes zorgen jaarlijks voor veel ernstige ongelukken en hebben blijvende impact. Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein: “Ook in Nieuwegein blijven steeds meer ouderen langer doorfietsen. Bij een val zijn zij extra kwetsbaar. En omdat in Nieuwegein in 2040 het aantal 65-plussers verdubbeld is, is het extra belangrijk dat overbodige paaltjes verwijderd en de overblijvende goed gemarkeerd worden”.

 

Maar twee paaltjes zinvol èn goed gemarkeerd

Van de meer dan vijftig geïnventariseerde paaltjes bleken er maar twee nuttig èn goed gemarkeerd te zijn, met een voldoende lange ribbelmarkering: op het nieuwe fietspad langs de tramlijn en een (tijdelijke) paal bij de werkzaamheden aan de Doorslagsluis. Werk aan de winkel dus!

Uit de inventarisatie blijkt, dat er weinig logica te bekennen is in de plaatsing van paaltjes in Nieuwegein. Bij het ene fietspad staat wel een paal, bij het andere niet. (Ribbel)markering ontbreekt of is volstrekt onvoldoende. Bijvoorbeeld op de Gaffelweide ligt een mooie ribbeltegel op één meter afstand van de paal. Tegen de tijd dat je daar overheen gehobbeld bent, ben je er al tegenaan gebotst. Wat ook veel voorkomt: een paal waar je makkelijk langs kunt rijden met de auto. Te zien aan bandensporen in het gras.

Oproep aan gemeente Nieuwegein: haal overbodige paaltjes weg

Alle paaltjes staan op de Foutefietspaaltjeskaart  die de Fietsersbondleden op 12 januari tijdens de Avond van de Stad om 19.45 uur hebben aangeboden aan de gemeenteraad. We vragen de gemeente om overbodige palen te verwijderen en de overblijvende goed te markeren. De gemeenten Harderwijk en Wijk bij Duurstede geven alvast het goede voorbeeld: Harderwijk gaat 60% van de paaltjes verwijderen (dat zijn er meer dan 500!) en Wijk bij Duurstede meer dan 200!

Voorzitter Fietsersbond Nieuwegein Clarion Wegerif overhandigt een kartonnen fietspaaltje aan Vincent van Esch en de foutefietspaaltjeskaart aan wethouder Ellie Eggengoor
De overhandiging van onze foutefietspaaltjesinventarisatie op 12 januari 2023 aan gemeenteraad en college. Van links naar rechts Vincent van Esch (voorzitter van de Avond van de Stad), Clarion Wegerif (voorzitter Fietsersbond Nieuwegein) en wethouder Ellie Eggengoor van Mobiliteit.

Reactie wethouder Ellie Eggengoor

Wethouder Ellie Eggengoor bedankte ons voor de inventarisatie en zegde toe deze goed te gaan bestuderen. De Molenkuier schreef een verslag van de overhandiging.

Meer informatie over paaltjes

Categorieën