Fietsers beste af in provincie Utrecht

ChristenUnie en GroenLinks beste fietspartijen in Utrecht

De ChristenUnie heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Utrecht de beste plannen voor de fietser. Ook GroenLinks scoort zeer hoog op fietsvriendelijkheid. Utrecht scoort het beste van alle provincies op aandacht voor de fietser in verkiezingsprogramma’s.

Verkiezingsbord bij fietspad rotonde Sweelincklaan in Nieuwegein

De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve verbindingen en de aandacht voor de combinatie tussen de fiets en het openbaar vervoer. Utrecht scoort het beste van alle provincies op aandacht voor de fietser in verkiezingsprogramma’s.

Programma ChristenUnie in provincie Utrecht fietsvriendelijkste van Nederland

Het programma van de ChristenUnie in provincie Utrecht (en Noord-Holland) is landelijk het beste. De ChristenUnie maakt ruim baan voor de fiets en investeert in doorfietsroutes in de provincie Utrecht. De afgelopen jaren zijn inwoners meer gaan fietsen, en ook in de toekomst zetten ze in op groei (een verdubbeling van het fietsgebruik in 2030 ten opzichte van 2011). Er blijven investeringen nodig voor de fietsinfrastructuur en dus meer geld van het Rijk voor fietsprojecten van de provincie. De ChristenUnie noemt concreet projecten als de verbreding van het fietspad langs de Demkabrug in Utrecht, de fietsbrug over de A12 ter hoogte van Bunnik, het behoud van het fietsveer bij Nieuwer ter Aa en een fietsvriendelijke verbreding van de Rijnbrug bij Rhenen.

Als een geplande uitbreiding of aanpassing van autowegen niet doorgaat, wil GroenLinks dat de al beschikbaar gestelde subsidie beschikbaar komt voor verbetering van fietsvoorzieningen. GroenLinks zet ook in op het stimuleren van echte fietsstraten en het verhogen van de fietsveiligheid in het buitengebied.

Ook PvdA en D66 scoren uitmuntend

Ook de PvdA en D66 scoren uitstekend in vergelijking met het landelijk gemiddelde. De PvdA wil meer aandacht voor mobiliteit om zo een klimaatneutrale provincie te verwezenlijken. Ze pleiten voor het versneld voltooien van een netwerk van doorfietsroutes en meer gratis fietsenstallingen, maar ook voor een publiekscampagne om verschillende groepen fietsers tot veilig gedrag te stimuleren. D66 wil dat de provincie actief anonieme fietsdata gebruikt om te monitoren, zodat knelpunten op fietspaden snel aangepast kunnen worden.

Aandacht voor fietsers in partijprogramma's

De Fietsersbond stelde tien punten op voor alle fietsers bij de Provinciale Statenverkiezingen. Samen met specifieke punten per provincie werd dit richting vrijwel alle partijprogrammacommissies in de provincies gestuurd. Deze top 10 is als uitgangspunt gebruikt om de verkiezingsprogramma’s met elkaar te vergelijken. ‘Als fietsen je aan het hart gaat dan helpt deze analyse bij het maken van een keuze in het stemhokje’, zegt Casper Langerak, voorzitter van de Fietsersbond provincie Utrecht. ‘Goed fietsbeleid en goede fietsmaatregelen houden de provincie Utrecht groen, leefbaar en bereikbaar. Bovendien draagt fietsen bij aan de gezondheid. Voor de twijfelende kiezer kan deze vergelijking de doorslag geven om op één van de top-vier partijen ChristenUnie, GroenLinks, PvdA of D66 te stemmen’.

Alle resultaten van alle provincies

Op de website van de Fietsersbond staan alle resultaten van de vergelijking van partijprogramma’s van alle provincies.

Categorieën