Bouwput slokt fietspad op: veiligheid fietsers Nieuwegeinse Oosterlicht College op het spel

De veiligheid en het comfort van fietsers in de Nieuwegeinse wijk Rijnhuizen staan zwaar onder druk. Als Fietsersbondafdeling maken we ons grote zorgen.

Fietsers steken in het donker de drukke Marconibaan over
Fietsers steken in het donker de drukke Marconibaan over. Rechts is het bouwterrein met het opgeheven fietspad zichtbaar

Recent werden we benaderd door een bezorgde ouder van drie leerlingen van het Nieuwegeinse Oosterlicht College. Net als wij maakt zij zich grote zorgen over de veiligheid van fietsers op de Marconibaan in de Nieuwegeinse wijk Rijnhuizen. Zij meldt: “Daar is het fietspad opgeheven, aan de kant waar de grond braak ligt voor woningbouw. Fietsers moeten nu de rijbaan op. Het gaat om een school met 1800 leerlingen! Die moeten tussen de bussen, vrachtwagens, auto’s en trekkers (bouwverkeer) fietsen van school naar huis. Het is volkomen onverantwoord. Hoewel er wat borden geplaatst zijn, is de verkeerssituatie met slecht weer nog steeds een zorg.”

Foutparkeerders Marconibaan bij slecht weer
Foutparkeerders Marconibaan bij fietsoversteek naar ingang Oosterlicht College. Dit speelt extra bij slecht weer, als ouders hun kinderen met de auto naar school brengen

Verkeerssituatie Rijnhuizen al langer een probleem

De wijk Rijnhuizen verandert in hoog tempo van bedrijventerrein naar woonwijk. Helaas verandert de verkeersstructuur niet mee. Die is nog steeds hetzelfde als eind jaren tachtig: een wijkweg waar je vijftig kilometer per uur mag, zonder enige fietsvoorziening. Het enige vrijliggende fietspad dat er was is vorige maand opgeheven ten gunste van de bouw van villa’s. Ook de Dieselbaan met de ingang van het Oosterlicht College is omgekat tot bouwweg. De 1800 leerlingen van het Oosterlicht, die bijna allemaal met de fiets komen, moeten over hobbelige voormalige parkeerplaatsen het schoolplein oprijden. De meeste fietsers moeten voor ze daar zijn de drukke Marconibaan oversteken. Is dit de manier waarop we in Nieuwegein prioriteit willen geven aan fiets- en voetgangersverkeer? Wij denken van niet! De situatie lijkt in alles op de manier waarop er omgegaan is met fietsers bij de bouwwerkzaamheden aan de Doorslagzone. Ook daar kwamen pas na aandringen van ons en alerte raadsleden maatregelen om de veiligheid en het comfort van fietsers te verbeteren.

Maatregelen voor de korte termijn

Voor de korte termijn vragen we aan gemeente en politie om streng te handhaven op fout parkeren langs de Marconibaan en op drukke schooltijden de Marconibaan korte tijd af te sluiten voor autoverkeer (“schoolstraat”). De drukste tijden zijn van 8.00 uur tot 8.15 en in de middag rond 14.00 uur en 14.50 uur. Extra snelheidsremmers bij de oversteek kunnen ook helpen. We vragen de school om werk te maken van een achteringang naar het schoolplein aan de Kelvinbaan, om zo de ingang voor fietsers te scheiden van het haal- en brengverkeer per auto. Ouders van leerlingen kunnen óók hun aandeel leveren: laat je kind met de fiets gaan, óók als het regent! Die oproep geldt overigens ook voor volwassenen. Hoe meer mensen de fiets pakken, hoe veiliger het wordt. Tenslotte vragen we leerlingen en automobilisten op de Marconibaan om goed uit te kijken en rekening met elkaar te houden.

Structurele verbeteringen voor de langere termijn

Fietsers en voetgangers op nummer 1 zit nog niet in het DNA van Nieuwegeinse ambtenaren en college. In het voortraject van ontwikkeling en bouw is hier veel te weinig aandacht voor en regie op. En maak ook haast met de pilot voor een knip in de Batauweg, zodat zo snel mogelijk ook andere wijkwegen geknipt kunnen worden. Voor de veiligheid van fietsers in Nieuwegein is dit bikkelhard nodig, nu het aantal fietsdoden en -gewonden in Nederland zo snel toeneemt.

Categorieën