Bij bouwprojecten

‘Fietsers en voetgangers op 1’ niet in Nieuwegeins DNA

Bij de voorbereiding van bouwwerkzaamheden in Nieuwegein is er veel te weinig aandacht voor fietsers. Regie en een rechte rug bij onderhandelingen zijn hard nodig.

Fietsers steken in het donker de Marconibaan over bij het Nieuwegeinse Oosterlicht College
Fietsers steken in het donker de Marconibaan over bij het Nieuwegeinse Oosterlicht College

In 2021 koos de gemeenteraad bij het vaststellen van de Mobiliteitsvisie ervoor om fietsers en voetgangers prioriteit te geven, boven openbaar vervoer en de auto (STOP-principe: Stappen, Trappen, OV en Particuliere auto). Helaas is daar op straat nog weinig van te merken. Dit wreekt zich vooral bij bouwprojecten. Natuurlijk: nieuw gedrag bij college en ambtenaren moet inslijten. Dus het is logisch dat het niet in één keer goed gaat. Een eerste keer dat het fout gaat, kan toeval zijn. Een tweede keer is het opmerkelijk. Maar als het driemaal achter elkaar fout gaat, is er sprake van een patroon. En dat is in Nieuwegein aan de orde.

Eerste keer (toeval?): de bouwwerkzaamheden in de Doorslagzone

Hier ging veel fout. Het begon al bij de aanbesteding: dat er een belangrijke hoofdfietsroute langs de Doorslag loopt zonder andere goede alternatieven was kennelijk over het hoofd gezien. Het contract werd getekend zonder harde voorwaarden voor een tijdige, veilige en comfortabele route voor fietsers. Toen de hoofdfietsroute dicht ging, was de omleidingsroute nog niet klaar. De in alle haast ingevlogen verkeersregelaars vonden het onder het viaduct te gevaarlijk om hun werk te doen.

Door de weg langs de Doorslag af te sluiten voor autoverkeer is die situatie verbeterd. De bewegwijzering is echter nog steeds niet op peil, en de meeste fietsers rijden door de parkeergarage. Dat zal in de twee jaar dat de omleiding nog duurt wel niet meer veranderen. Zie voor een overzicht van onze inspanningen het dossier op onze website.

Lichtpuntje is dat deze problemen leidden tot een verplichting om bij bouwprojecten van enige omvang een BLVC-plan op te stellen, om de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie met omwonenden rondom bouwprojecten te garanderen.

Tweede keer (opmerkelijk?): de omleidingsroute voor fietsers tijdens herbestrating van de Vuilcopsekanaaldijk

Fietsers moeten een alternatieve route rijden langs het Sluispad om naar Schalkwijk te rijden. Zo blijkt tenminste uit het kaartje op de website van Nieuwegein.

Maar de toegang tot die route bij de Plofsluis is al maanden hermetisch afgesloten met een hek. Ondanks ons verzoek om dit te verbeteren (hek 200 meter verderop zetten) is hier helaas nog niets veranderd.

Afsluiting Vuilcopsekanaaldijk
Afsluiting Vuilcopsekanaaldijk ter hoogte van de Plofsluis. Het fietspad langs het Lekkanaal (het Sluispad) is daardoor maandenlang onbereikbaar

Derde keer (een patroon!): bouwwerkzaamheden naast het Oosterlicht College

Het Oosterlicht College is een middelbare school met 1800 leerlingen, die bijna allemaal op de fiets komen. In 2001 kwam er een fietspad naar de school, nadat een leerling op de Marconibaan verongelukte. Dit fietspad is nu opgeslokt door een bouwterrein voor 54 villa’s. Ook de gehele Dieselbaan (de openbare weg waar de ingang van de school aan ligt) is nu bouwweg. Fietsers moeten over een hobbelig smal parkeerterrein naar de ingang. En de oversteek met de Marconibaan is nog gevaarlijker geworden dan hij al was. Waarom maakt Nieuwegein deze keuzes? Waarom zijn de fietsroutes van de leerlingen van het Oosterlicht College niet het uitgangspunt geweest bij het ontwerp van de bouwplaats, maar het sluitstuk? Nu betalen school en leerlingen de rekening.

Bron: youtu.be

Ook in het BLVC-plan de fietser op 1

Het is tijd voor verandering, voor een college en ambtenaren die fietsers en voetgangers als uitgangspunt nemen en hun rug recht houden bij onderhandelingen met projectontwikkelaars en aannemers. Die bij de beoordeling van BLVC-plannen alleen akkoord gaan met omleidingsroutes voor fietsers die veilig en comfortabel zijn, en de CROW-richtlijnen als uitgangspunt gebruiken. En die vóór en na de start van werkzaamheden checken of afspraken nagekomen worden. Is de omleidingsroute nog niet klaar? Dan kunnen de bouwwerkzaamheden niet van start gaan.

Wij vragen

Om het college op te roepen om de BLVC-plannen die tot nu toe goedgekeurd zijn te evalueren op de effecten voor fietsers, kaders mee te geven aan bouwers en om aan te dringen op verbetering van de situatie rondom het Oosterlicht College, zodat fietsers en voetgangers werkelijk de hoogste prioriteit krijgen in Nieuwegein.

Categorieën