Overhandiging Fietsvisie Nieuwegein 2040 aan gemeenteraad

Tijdens het Intermezzo van de Avond van de Raad op 31 oktober boden we onze Fietsvisie aan. Wethouder Ellie Eggengoor (VVD) en Martijn Stekelenburg (SP) namen de visie met veel enthousiasme namens het college en de raad in ontvangst.

IMG_0963

Bij de overhandiging waren zo’n vijfentwintig raads- en commissieleden aanwezig. Voorzitter Clarion Wegerif van Fietsersbond Nieuwegein hield een korte toespraak over het wat en waarom van de visie: “Er verandert de laatste jaren veel op de Nieuwegeinse straten en fietspaden. Steeds meer mensen pakken de e-bike en er verschijnen steeds meer verschillende soorten fietsen op het fietspad, zoals cargobikes, driewielers en speedpedelecs. Deze en andere trends staan beschreven in de landelijke Fietsvisie van de Fietsersbond. Wij vroegen ons echter af, wat betekenen die trends voor ónze stad?”

Daarna beschreef ze enkele hoofdpunten van de visie, zoals de herindeling van de openbare ruimte ten gunste van voetgangers en fietsers, het herstellen van historische routes en ideeën voor het stimuleren van fietsen door nieuwe Nieuwegeiners. “Maak kennis met de Henkel-Dreieck en met burgemeester Aleid Spaaknippel, één van de opvolgers van Frans Backhuijs”.

Omgevingsvisie

Clarion Wegerif: “De visie vormt ook onze inbreng in de Omgevingsvisie van Nieuwegein. Doel van de Omgevingsvisie is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Hoe kan dat beter dan met de fiets?”

Het vervolg

Gemeenteraadslid Martijn Stekelenburg zegde toe om de Fietsvisie aan de orde te stellen in het presidium, waarin de fractievoorzitters de agenda van de gemeenteraad opstellen.

Wethouder Ellie Eggengoor was zichtbaar blij met de visie en vond het een erg herkenbaar Nieuwegeins stuk. Later tijdens de Avond van de Raad gaf ze aan dat er in 2021 een nieuwe Mobiliteitsvisie is.

Tot slot deelden we fietsdropjes en -ansichtkaarten uit met ons webadres, om alle aanwezigen te informeren over de plek van de digitale versie van onze Fietsvisie.

Categorieën