Fietsersbond adviseert gemeente Nieuwegein over maatregelen anderhalvemetersamenleving

Meer groen licht en opstelruimte voor fietsers, een oproep aan fietsers om op de Nieuwegeinse fietspaden achter elkaar te fietsen, en de snorfiets naar de rijbaan. Dat zijn de belangrijkste adviezen aan het Nieuwegeinse college van Fietsersbond Nieuwegein voor de anderhalvemeter-samenleving. Actieve leden van de afdeling gingen woensdag de straat op om met anderhalve-meterlatten te laten zien waar in Nieuwegein problemen zullen ontstaan: op de drukke fietsroutes in het centrum, in Merwestein en Fokkesteeg en langs Merwedekanaal en Doorslag.

CoronaJutphstrwg20200506_web

Nu de coronamaatregelen wat zijn versoepeld en de scholen van start gaan zal het verkeer weer op gang komen. Veel mensen die normaal gesproken het OV pakken, zullen dit vermijden, omdat ze bus en tram te druk vinden en ze besmetting vrezen. Sommigen zullen de auto pakken, veel anderen de fiets, zeker na de oproep van minister-president Mark Rutte. Echter: om anderhalvemeter afstand te kunnen houden is meer ruimte voor fietsers hard nodig, vindt Clarion Wegerif, voorzitter Fietsersbond Nieuwegein. Want: “De stijging van het aantal fietsers vanwege de coronamaatregelen komt nog bovenop de autonome groei van het fietsverkeer, die al een tijdje aan de gang is”.

Corona-adviezen van Fietsersbond Nieuwegein

De versnelde groei van het fietsverkeer èn de eisen van de anderhalvemetersamenleving maken aanpassingen in de Nieuwegeinse openbare ruimte noodzakelijk. Met deze adviezen wil de Fietsersbond bereiken dat fietsers gezond blijven en voorkomen dat de stad vastloopt:

  1. Vergroot de groencyclus voor fietsers bij verkeerslichten en/of sluit wegen af tijdens de schoolspits;
  2. Licht fietsers actief voor en vraag hen op fietspaden achter elkaar te fietsen;
  3. Vergroot fietsopstelruimte bij verkeerslichten;
  4. Snorfiets naar de rijbaan en 30 km/uur op wijkwegen, te beginnen op de Noordstedeweg en in Fokkesteeg;
  5. Bouw de Vreeswijksestraatweg/Jutphasestraatweg om tot fiets-wandelboulevard met bus te gast.
CoronaBlauwebrug20200506_web

Bovenstaande adviezen zijn nu actueel vanwege de coronacrisis, maar zijn geheel in lijn met de duurzame ontwikkeling van onze stad, zoals Fietsersbond Nieuwegein die al eerder bepleitte in haar Fietsvisie Nieuwegein 2040. Die boden we vorig jaar oktober aan college en gemeenteraad aan. Het gesprek daarover heeft vanwege de coronacrisis nog niet plaatsgevonden. Daarom nodigt de Fietsersbond de raads- en collegeleden uit om hierover van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld tijdens een fietstochtje – natuurlijk wel op anderhalvemeter afstand. Want meer ruimte voor de fiets is meer gezondheid nu en in de toekomst!

Lees het gehele advies in de brief aan het college van B&W van Nieuwegein:

pdf ⋅ 1 MB

Adviezen anderhalvemeter Fietsersbond Nieuwegein 2020

Download

Categorieën