Mobiliteitsvisie: Nieuwegeinse wijkwegen geknipt voor de fiets

De Nieuwegeinse wijkwegen, zoals de Batauweg, Sluyterslaan en Roerdomplaan, zijn geknipt voor de fiets. Maar de ruimte daar moet dan wel eerlijker verdeeld worden, zodat er minder auto’s rijden, met een lagere snelheid. Zo komt er ruimte voor actieve vormen van vervoer, zoals fietsen en lopen.

Fietsfile Merwestein_web20200910_081408

Fietsersbond Nieuwegein heeft deze en andere punten uit de Fietsvisie Nieuwegein 2040 onder de aandacht van de raadsleden gebracht. Die praten donderdag 29 oktober 2020 tijdens de Avond van de Raad over de Mobiliteitsvisie.

Fietsersbond Nieuwegein wil dat de ruimte op straat eerlijker verdeeld wordt. Nieuwegeiners pakken voor hun ritjes naar het centrum veel vaker de fiets of de benenwagen, dan de auto.  41% van de inwoners van Nieuwegein gaat op de fiets naar het centrum, 19% gaat lopend en 36% pakt de auto. Toch is de ruimte op straat niet zo verdeeld.

In de plannen voor City en Rijnhuizen krijgt de fiets meer aandacht dan voorheen. Maar concreet op straat is er weinig van te merken. Dat kan anders!  Ook blijkt dat het fietsgebruik in de regio stijgt (de afgelopen tien jaar met 4%), er steeds meer verschillende fietsen in onze straten verschijnen (cargobikes, driewielfietsen, speedpedelecs) en die fietsers steeds meer in snelheid verschillen. Daarom wil Fietsersbond Nieuwegein dat de ruimte voor lopen, fietsen, ov en auto naar rato van het gebruik verdeeld wordt: een schaalsprong voor de fiets.

Vervoermiddel naar City Nieuwegein inwoners
Bron: presentatie fietsparkeren in de binnenstad van Sweco voor gemeente Nieuwegein

Wijkwegen: door knip meer ruimte voor fietsers

De Nieuwegeinse wijkwegen, zoals de Batauweg, Sluyterslaan en Roerdomplaan zijn bij een schaalsprong voor de fiets cruciaal. Veel van de hoofdfietsroutes lopen via deze wegen, maar Nieuwegeiners voelen zich op de fietsstroken niet veilig. Er is hier veel autoverkeer, dat de stadsautowegen mijdt, en te hard rijdt. De hoeveelheid autoverkeer en de snelheid moeten omlaag. Leefbaarheid en oversteekbaarheid gaan dan omhoog.

Onze wijkwegen hebben veel potentie als dragers van het Fietsfamilienetwerk: een netwerk voor de Fietsfamilie met snelle en zware fietsen, zoals cargobikes en speedpedelecs, en ‘gewone’ fietsers op weg naar werk, middelbare school, sport en winkels. Door te knippen in de wijkwegen neemt de hoeveelheid autoverkeer daar af, terwijl alle voorzieningen en woningen toch bereikbaar blijven. Net zoals dat in fietsstad Houten het geval is. Onze stadsautowegen (A.C. Verhoefweg, Zandveldseweg, Zuidstedeweg) zouden dezelfde status moeten krijgen als de Rondweg in Houten. Dat maakt onze wijkwegen “geknipt” voor de fiets.

Het 8&80-fietsnetwerk voor kinderen, ouderen en kwetsbare fietsers

Voor kwetsbare fietsers, zoals kinderen, ouderen en mindervaliden (bijvoorbeeld scootmobielers) ontwikkelt Fietsersbond Nieuwegein het 8&80-netwerk. Dat is een netwerk in de wijken met rustige, veilige, vrijliggende fietspaden en autoluwe straten, waar een stuurfoutje geen grote consequenties heeft. Vergevingsgezinde bermen, veilige oversteken (met middeneilanden) van wijkwegen en een minimum aan obstakels zoals paaltjes maken dit netwerk compleet. Het 8&80-netwerk kan binnen het Betere Buurtenconcept aangelegd worden.

Bus zit fietser in de weg

Het openbaar vervoer is belangrijk voor mensen die geen auto ter beschikking hebben en niet kunnen of willen fietsen. Dat de sneltram een voorkeurspositie heeft in Nieuwegein vindt de Fietsersbond terecht. Maar de bus zit op veel plaatsen de fietser in de weg, terwijl er (ten opzichte van de fiets) maar weinig Nieuwegeiners gebruik van maken. Fietsersbond Nieuwegein pleit dan ook voor een omschakeling naar het gebruik van kleine busjes (eventueel op afroep) naar de voorzieningen in Nieuwegein en de tramhaltes.

Meer informatie over de Fietsvisie Nieuwegein 2040

Onze ideeën voor een fietsvriendelijk Nieuwegein staan in onze Fietsvisie Nieuwegein 2040. We boden deze vorig jaar aan college en gemeenteraad aan, om als bouwsteen te dienen voor de nieuwe omgevingsvisie en de strategische mobiliteitsvisie. De visie is te downloaden op deze pagina.

Categorieën