Mobiliteitsprogramma Nieuwegein: stap en trap in de goede richting

Met het knippen in wijkwegen en de aanleg van fietsstraten zet Nieuwegein een prima eerste stap en trap in de goede richting. Er moet nog wel een tandje bij om het fietsgebruik te laten stijgen. Bijvoorbeeld door fietsers voorrang te geven op kruisingen met wijkwegen en de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km/uur.

Jonge fietser op de Batauweg
Knippen van wijkwegen, zoals de Batauweg, is een goede eerste stap om Nieuwegein veiliger te maken
De uitwerking van de Mobiliteitsvisie tot dit Mobiliteitsprogramma heeft ons als Fietsersbondafdeling positief verrast. Veel van de ideeën uit onze Fietsvisie Nieuwegein 2040 en onze knelpuntenlijst zien we terug in het programma, zoals:
  • Het knippen in wijkwegen, met een halvering van de autointensiteit daar (dit blijkt overigens niet te kloppen, zie ons latere bericht);
  • Het uniformeren en beter bewegwijzeren van fietsroutes;
  • Het ombouwen van de Nedereindseweg, Mendes da Costalaan en Zonnebloemstraat tot fietsstraat;
  • De aanpak van de oversteek bij de Richterslaan, met voorrang voor de fietsers op de fietsstraat;
  • Het beter toegankelijk maken van de Kolfstedetunnel bij de Koekoekslaan
  • Het verlengen van de werkzaamheden van de Fietsambassadeur
We zijn daar als Fietsersbond blij mee.

Hoge ambities betekent tandje erbij

Tegelijkertijd moeten we constateren dat de ambities voor het verhogen van het fietsaandeel in de modal split hoog zijn (van 43% naar 60 % op afstanden tot 2,5 km en van 33 naar 50% voor afstanden tot 7,5 km) in 2030. Nieuwegein heeft een achterstand in te halen op vergelijkbare gemeenten, zo laat de grafiek uit de Mobiliteitsvisie zien. Wij denken dat bovengenoemde maatregelen onvoldoende zijn om deze ambities werkelijkheid te laten worden. Er moet dus nog een tandje bij. Ook kan de uitvoering van maatregelen sneller. Waarom pas in 2023 nadenken over waar fietsstraten moeten komen?

Bus gaat nog steeds voor fiets

De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de Mobiliteitsvisie bij amendement  wandelaars en fietsers de hoogste prioriteit gegeven. Toch zien we daar op de wijkwegen nog onvoldoende van terug. Weliswaar krijgen fietsers voorrang bij kruisingen van fietsroutes met wijkwegen, maar alleen als daar geen bus rijdt én er een zebrapad ligt. We hebben gekeken hoe vaak die combinatie in onze stad voorkomt: precies tweemaal (oversteek Sweelincklaan en oversteek Batenburg). Op vrijwel alle andere wijkwegen rijdt namelijk een bus. De bus krijgt in dit Mobiliteitsprogramma dus prioriteit boven fietsers. Dat is niet conform het amendement.

De Fietsersbond vindt dat ook op wijkwegen waar een bus rijdt fietsers op kruisende hoofd- en stedelijke fietsroutes voorrang moeten krijgen. In het bijzonder geldt dat voor de snelfietsroute Utrecht – Nieuwegein – IJsselstein.

Maximumsnelheid naar 30 km/uur

Ook moet op de wijkwegen de maximumsnelheid naar 30 km/uur. Dat is veiliger en zorgt voor een betere oversteekbaarheid. De Tweede Kamer nam vorig jaar al een motie aan om de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom terug te brengen van 50 naar 30 kilometer per uur. Alleen waar het veilig mogelijk is (lees: waar vrijliggende fietspaden zijn en kruisingen met fietsroutes ontbreken), zoals op de Hollandhaven op bedrijventerrein Plettenburg, kan wat ons betreft de snelheid 50 km/uur blijven. Als het in Parijs kan, kan het in Nieuwegein toch ook?

Categorieën