‘Tegels zijn voor badkamers’

…..onze inbreng voor een Nieuwegeins coalitieakkoord

We stuurden begin april verkenner Harmen Binnema en alle kersverse Nieuwegeinse fractievoorzitters een brief met onze inbreng voor het nieuwe coalitieakkoord.

Nedereindseweg 30 km
Ook de Nedereindseweg – een belangrijke oost-west-hoofdfietsroute- verdient rood asfalt en fietsvriendelijke snelheidsremmers in plaats van hobbelige klinkers

“Tegels zijn voor badkamers’ (en niet voor fietspaden en -straten). Een superconcreet punt dat je niet direct verwacht in een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Toch geeft die uitspraak goed de ambitie weer die we graag zien bij een nieuw college. Een veilig, comfortabel netwerk van fietspaden- en straten, waar fietser en voetganger prioriteit één hebben.

 

Fietsvisie Nieuwegein 2040 is ons uitgangspunt

Onze Fietsvisie Nieuwegein 2040 vormt de basis voor onze inbreng. Die inbreng omvat de punten die naar onze mening nodig zijn om van Nieuwegein een echte fietsstad te maken. De eerste stap is daarvoor al vorig jaar gezet: toen besloot de gemeenteraad om fietsen en wandelen prioriteit te geven boven OV, deelmobiliteit en de privéauto (STOP-principe). Ook is besloten om een pilot te doen met het knippen in de Batauweg.

Nu doorpakken

De komende vier jaar komt het aan op doorpakken: de wijkwegen autoluw maken en de maximumsnelheid daar verlagen naar 30 km/uur, zodat er ruimte komt voor de fiets, en investeren in fietsstraten, fietspaden en het overbruggen van barrières. Dat vergt investeringen die veel verder gaan dan die van de afgelopen vier jaar. Investeren in de fiets echter levert veel meer op dan het kost: in gezondheid, in schone lucht, rust en ruimte en óók in harde euro’s!

Onze inbreng voor een veilige fietsstad

Wat is er nodig voor een veilige fietsstad?

 • Het omvormen van de wijkwegen tot autoluwe straten:
  • breng de autointensiteit omlaag via knips in onder meer de Batauweg, Noordstedeweg, Vreeswijksestraatweg, Buizerdlaan/Parkhout en Sluyterslaan;
  • breng de streefwaarden voor het aantal motorvoertuigen per etmaal op wijkwegen omlaag tot 2000 mtv/etmaal. Een fietsstraat is dan veilig en comfortabel. Alternatief is het aanleggen van vrijliggende fietspaden langs deze wegen;
  • breng de maximumsnelheid omlaag naar 30 km/uur. Op wijkwegen waar een bus moet blijven rijden is 2025 een goed moment: dan verleent de provincie Utrecht een nieuwe concessie;
 • het nog tijdens deze collegeperiode aanleggen van de doorfietsroute Utrecht – Nieuwegein – IJsselstein. De route biedt voorrang voor fietsers bij kruisingen met de wijkwegen of knips ter hoogte van de bruggen in de Noordstedeweg, Symfonielaan (Blauwe brug) en Buizerdlaan/Parkhout, zodat fietsers daar ‘in de luwte van de knip’ kunnen oversteken;
 • het omvormen van het bussysteem tot een systeem met kleine busjes die naar de tramhaltes rijden. Combineer dit met busverkeer op afroep (Mobilty As A Service: MAAS);
 • het omvormen van woonstraten in woonwijken tot fietsstraten of fietspaden met herkenbaar en comfortabel rood asfalt, zoals de Nedereindseweg, Mendes da Costalaan en Zonnebloemstraat

Ook zien we graag dat:

 • fietsers op hoofdfietsroutes voorrang krijgen op kruisend verkeer op wijkwegen;
 • fietsers en voetgangers bij het maken van ontwerpen bij nieuwe ontwikkelingen of reconstructies het uitgangspunt zijn; ook wordt het autogebruik ontmoedigd zodat de autointensiteit op de wijkwegen omlaag gaat (een voorbeeld van hoe het niet moet leest u in onze reactie op het voorontwerp-bestemmingsplan Buizerdlaan);
 • bij de aanleg of reconstructie van fietspaden en fietsstraten de gemeente Nieuwegein uitsluitend rood asfalt, beton of andere aangesloten verharding gebruikt, onder het motto ‘tegels zijn voor badkamers’;
 • bestaande fietspaden zoals de Parkhout, de Randijk en het fietspad langs de geluidswal een opknapbeurt krijgen. Deze paden zijn in slechte staat van onderhoud (hobbels, bobbels en scheuren);
 • barrières voor fietsers, zoals de stadsautowegen, snelwegen en kanalen, worden weggenomen door de aanleg van tunnels en fietsbruggen, zoals bij de Martinbaan, de Doorslag en het Merwedekanaal (Rijnhuizen);
 • bij de verbetering van de Lekdijk tussen de Lekboulevard en de A27 de coalitie inzet op het ombouwen van de Lekdijk en Voorhavendijken tot autoluwe fietsstraat met rood asfalt;
 • bij het bus/tramstation in City een bewaakte gratis fietsenstalling komt met openingsuren tot na de laatste bus/tram; en last but not least
 • de coalitie de fietsstimulering voor ouderen, jongeren en nieuwe Nieuwegeiners (Nieuwegein Fietst) doorzet.
msword ⋅ 69 KB

brief verkenner FietsersbondNieuwegein

Download

Categorieën