Knip Batauweg belangrijke stap naar meer ruimte voor de fiets in Nieuwegein

Begin september 2023 komt-ie er dan: de knip in de Batauweg ter hoogte van de Nedereindseweg. Dat betekent minder autoverkeer op de Batauweg, dus meer ruimte voor fietsers. Dat is hard nodig, want het Nieuwegeinse fietsnetwerk is er slecht aan toe. Toch noemt de gemeente in een onderzoek naar de groei van de stad het fietsnetwerk in Nieuwegein sterk. Hoe zit dat?

Overstekende fietsers op de kruising Batauweg - Nedereindseweg
Overstekende fietsers op de kruising Batauweg – Nedereindseweg

Een goed fietsnetwerk is fijnmazig, en biedt fietsers veilige, autoluwe en comfortabele routes om snel en zonder veel conflicten op zijn of haar plaats van bestemming te komen. Dat netwerk moet voor alle soorten fietsers geschikt zijn. Dus niet alleen fietsers op ‘gewone’ fietsen, maar ook fietsers die gebruik maken van de e-bike, transportfiets, bakfiets, driewielfiets en velomobiel. Want steeds meer fietsers maken gebruik van deze bredere, snellere of soms juist langzamere fietsen en scootmobielen. Het aantal fietsers neemt toe en dat geldt ook voor de snelheidsverschillen. En de bevolking van Nieuwegein zal steeds meer vergrijzen, wat ook andere eisen stelt aan het fietsnetwerk. We beschreven het al in onze Fietsvisie Nieuwegein 2040.

Fietsnetwerk zit vol met auto's

In zijn presentatie over de groei van de stad op 16 maart, tijdens de Avond van de Stad, noemt ambtenaar Remko de Jong het fietsnetwerk van Nieuwegein sterk. We zijn het daar niet mee eens. Het fietsnetwerk van Nieuwegein is potentieel sterk: je kunt overal fietsen, en veel bestemmingen zijn op korte afstand. Echter, het fietsnetwerk van vandaag zit vol met auto’s. Het vergt dus nog veel keuzes en investeringen voordat het Nieuwegeinse fietsnetwerk werkt zoals het bedoeld is: voor fietsers.

Knelpunten in het fietsnetwerk

Het Nieuwegeinse fietsnetwerk valt grotendeels samen met het auto- en busnetwerk. Dat knelt. Het probleem openbaart zich vooral op de wijkwegen, zoals de Batauweg, Vreeswijksestraatweg / Jutphasestraatweg, Roerdomplaan en niet te vergeten de Noordstedeweg. Daar rijden naast fietsers en bussen vooral heel veel auto’s. Vandaar dat het verlagen van de hoeveelheid auto’s op deze wegen topprioriteit voor ons als Fietsersbondafdeling is. De proef met een knip in de Batauweg is dan ook een belangrijke stap.

Oversteekbaarheid van wijkwegen verbeteren

De drukte op de wijkwegen heeft ook gevolgen voor de oversteekbaarheid. Belangrijke doorfietsroutes, zoals de route Utrecht – Nieuwegein – IJsselstein, kruisen de wijkwegen Structuurbaan, Noordstedeweg en Roerdomplaan. Het kruispunt Noordstedeweg / Herenstraat is al jaren een knelpunt dat in elke enquête over fietsvriendelijkheid van de stad naar voren komt. Ingrepen die hier noodzakelijk zijn, zijn verlagen van de snelheid naar 30 kilometer per uur, snorfietsers naar de rijbaan en terugbrengen van de intensiteit van het autoverkeer. Bijvoorbeeld met een knip. Fietsers kunnen dan ‘in de luwte van de knip’ oversteken.

Barrières in het fietsnetwerk opheffen

Een ander punt zijn de barrières in het fietsnetwerk: Nieuwegein heeft veel kanalen en drukke wegen, die het fietsnetwerk doorsnijden. Maak dus haast met het opheffen daarvan, onder meer met:

  • Het aanleggen van fietsbruggen over het Merwedekanaal naar Rijnhuizen en over de Doorslag vanuit Merwestein naar City;
  • Realiseren van voorrang voor fietsers bij kruisingen met wijkwegen, zoals de kruising Mendes da Costalaan/Richterslaan. Maak er haast mee, zodat fietsers er nu al van kunnen profiteren. Bijvoorbeeld bij het definitieve ontwerp van de doorfietsroute Utrecht – Nieuwegein – IJsselstein;
  • Zorg voor het opheffen van barrières voor driewielfietsers, duofietsen en scootmobielen. Zij hebben vaak last van te steile uitritconstructies en drempels, en te smalle doorgangen. En zorg bij reconstructies dat hier meteen aandacht voor is.

Categorieën