Wordt de Henkel-Drei-eck werkelijkheid?

De Henkel vertrekt uit Nieuwegein en daardoor komt het bijzondere terrein van de Zeepfabriek vrij. Dat biedt kansen! Niet alleen voor het terrein zelf, maar ook om de vroegere route via de Doorslagsluis te herstellen.

Ter hoogte van de Doorslagsluis is langs de Herenstraat nog steeds het oude brughoofd te zien
Ter hoogte van de Doorslagsluis is langs de Herenstraat nog steeds het oude brughoofd te zien

Ter hoogte van de Doorslagsluis lag ooit een brug naar het Vreeswijkserijpad, langs het Merwedekanaal. Via de brug kon je langs het Merwedekanaal rijden, helemaal naar Vreeswijk. 

Brug over de Doorslagsluis in 1900
Brug over de Doorslagsluis in 1900, gezien vanuit het noorden. Foto uit het Utrechts Archief

Nieuwe kansen voor een oude verbinding

De weg over het Henkelterrein is nog aanwezig, maar je kunt er op dit moment niet langs. Maar dat kan veranderen! Want de gemeente wil het terrein opkopen en een nieuwe bestemming geven. Dat biedt ook kansen voor het terugbrengen van de oude verbinding. In onze Fietsvisie Nieuwegein 2040 schreven we er al over. In het hoofdstuk ‘Nieuwe verbindingen’ staat hoe Nieuwegein er in 2040 uitziet, gezien door een fietsersbril.

Uit Fietsvisie Nieuwegein 2040:

“Op de plek waar Merwedekanaal en Doorslag samen komen is tegenwoordig de ‘Henkel-Dreieck’, een fraai staaltje van fietsarchitectuur. De oude verbinding via de Langelaan naar Rijnhuizen is weer hersteld met een fietsbrug, en via een vlonderfietspad en een brug kun je nu ook weer parallel aan het oude Vreeswijkserijpad fietsen. Hoogheemraad Foppe van Dijk, zelf een enthousiast fietser, vertelt: “Gemeente, Rijkswaterstaat en waterschap schreven in 2021 samen een prijsvraag uit voor een slimme constructie om de Doorslagsluis te overbruggen. Het duurde tot 2027 voor de fietsbrug gerealiseerd was, maar het was het wachten waard! Buitenlandse delegaties komen speciaal naar Nieuwegein om het resultaat te bekijken. Maar ook dichtbij huis wordt de vinding toegepast, bijvoorbeeld bij de Noordersluis in Utrecht, waar het fietspad langs het Amsterdam-Rijnkanaal nu helemaal doorloopt.””

Het Vreeswijkserijpad langs het Merwedekanaal ligt er nog...
Het Vreeswijkserijpad langs het Merwedekanaal ligt er nog…

Inbreng ideeën

Het idee voor het vlonderpad is inmiddels achterhaald, maar het herstel van de oude verbinding staat hoog op onze wensenlijst. Samen met de al aanwezige plannen voor een fietsbrug over het Merwedekanaal naar Rijnhuizen kan dat een heuse fiets-Drei-eck worden. De naam Dreieck verwijst naar de Autobahndreiecke die je in Duitsland, de Heimat van Henkel, vindt. Uiteraard brengen we onze ideeën in tijdens de bewonersbijeenkomst op donderdag 23 november 2023. Wil je meer lezen over onze ideeën voor een fietsvriendelijk Nieuwegein? Lees dan onze Fietsvisie Nieuwegein 2040!

Categorieën