Een jaar met vele mijlpalen: Fietsersbond Nieuwegein kijkt terug

2019 was voor onze Fietsersbondafdeling een jaar met vele mijlpalen op fietsgebied. Ook gaven onze leden maar liefst 52 maal gevraagd en ongevraagd advies aan gemeenteambtenaren, wethouders, gedeputeerden, leden van politieke partijen en wijknetwerken over alles wat met fietsen in Nieuwegein te maken heeft.

Velomobielen op Nieuwe Heemsteedsebrug
Panoramafoto van velomobielen op de Nieuwe Heemsteedsebrug

2019 was een echt oogstjaar voor onze afdeling. In dit artikel zetten we tien mijlpalen voor je op een rij, zoals de opening van het fietspad langs de Ravenswade en de presentatie van onze Fietsvisie Nieuwegein 2040.

Onze mijlpalen 2019

28 maart: De motie Fietstunnel De Liesbosch (M083) wordt aangenomen door de gemeenteraad van Nieuwegein. In mei/juni 2020 volgt nog een Avond van de Raad over dit onderwerp.

9 april: Het paadje bij de Overeindse brug is verbeterd tot een bestrate helling met trapjes en goten. Geen geploeter meer door de modder, maar comfortabel naar beneden (en met wat meer moeite) naar boven. De gemeente gaat het Schipperspad langs het Lekkanaal bovendien in de strooiroute opnemen.

18 april: Onze nieuwe afdelingswebsite gaat live! Sinds die dag zijn we te vinden op nieuwegein.fietsersbond.nl

23 april: Het Sluispad langs het Lekkanaal is weer open. Deze route was enkele jaren afgeslopten in verband met de aanleg van een derde kolk van de Prinses Beatrixsluis.

2 mei: Bij het busstation in City-West is een overkapte stalling geplaatst met rekken met aanbindmogelijkheid. Dit is een tijdelijke vervanging van de gratis bewaakte fietsenstalling in City-West, die half mei dicht ging. In december heeft de Nieuwegeinse raad ingestemd met de Gebiedsopgave City, waarin twee gratis bewaakte fietsenstallingen zijn opgenomen.

Juni – oktober: Fietsersbond Nieuwegein maakt Fietsvisie Nieuwegein 2040. Samen met onze leden maakten we een uitwerking van de landelijke Fietsvisie van de Fietsersbond. We boden die in oktober aan aan de gemeenteraad en aan het college en in november aan gedeputeerde Arne Schaddelee.

November: Achter de schermen spanden we ons in voor het behoud van het Vrevia-pontje. Gedeputeerde Arne Schaddelee zegde toe om het pontje te blijven subsidiëren totdat de vaste oeververbinding langs de A27 voor fietsers gereed is.

10 december: Het fietspad langs de Ravenswade ging na tien jaar lobbyen open. We deelden fietsdropjes uit om dit heuglijke feit te vieren!

12 december: De gemeenteraad van Nieuwegein stelt de Gebiedsopgave City vast, een inhaalslag voor de fiets. In City komen twee nieuwe gratis bewaakte stallingen, een digitaal Fiets Route Informatie Systeem, twee fietsbruggen en een verbeterde noord-zuidfietsroute door City, die aansluit op de Kolfstedetunnel.

29 december: Een lang lint van 180 velomobielen rijdt door Nieuwegein (zie foto). Een blik in de toekomst van de FietsFamilie in Nieuwegein! Wij zijn er ook in dit nieuwe jaar weer bij….

Categorieën