Terugblik op 2021: stap voor stap van auto- naar fietsstad

Het afgelopen jaar boekten we als Fietserbondafdeling weer verschillende successen in onze strijd om meer ruimte voor de fiets. Een korte terugblik op de mijlpalen van 2021 én een vooruitblik naar 2022.

Winters fietsen langs de molen Oudegein
Op de fiets de kou trotseren bij de Oudegeinse molen. Wel met een zonnetje erbij! Dat symboliseert mooi ons werk van het afgelopen jaar….

In 2021 stelde de gemeenteraad van Nieuwegein maar liefst twee visies en een programma vast met de fiets in de hoofdrol: de Omgevingsvisie, de Mobiliteitsvisie en het Mobiliteitsprogramma. Die hoofdrol, dat ging niet vanzelf. We staken vele uren in het schrijven van adviezen, overleg met ambtenaren en het inspreken bij avonden van de raad. Door amendementen en moties werden Mobiliteitsvisie en -programma aangescherpt, zodat uiteindelijk fietsen en lopen in Nieuwegein prioriteit 1 heeft gekregen, en het knippen in wijkwegen dit jaar van start gaat. De eerste knip komt in de Batauweg ter hoogte van de Nedereindseweg.  Een goed begin dat veel effect zal hebben op de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer op deze drukke autoroute.

Omleiding Brugpad minder steil en scherp

In juni vorig jaar werden we opgeschrikt met de mededeling dat het Brugpad langs de Doorslag voor drieëneenhalf jaar zou worden afgesloten, zonder een goed alternatief.  Na diverse overleggen met ambtenaren en wethouder en wederom inspreken ligt er nu een ontwerp voor een omleiding via het Zuidstedeviaduct met een acceptabel hellingspercentage en bocht. We blijven dit dossier natuurlijk kritisch volgen. In april maakt het tijdelijke fietspad door de Doorslagzone plaats voor de nieuwe omleidingsroute via het Zuidstedeviaduct.

Rijnhuizen, Liesboschbrug en meer

Ook gaven we op verzoek van de gemeente advies over de omleidingsroute voor fietsers langs het bouwterrein aan de Edisonbaan. Dit bouwproject is één van de vele in Nieuwegeins jongste woonwerkwijk-in-transitie Rijnhuizen. We denken nu ook mee over de nieuwe fietsbrug over het Merwedekanaal en de (fiets)ontsluiting van deze wijk.

En af en toe maken we een uitstapje naar de overkant bij onze Utrechtse buren. Fietsersbond en gemeente Utrecht vroegen ons mee te denken over verbetering van de fietsoversteken bij de Liesboschbrug op de grens van Utrecht.

In oktober verscheen het boek ’50 jaar Nieuwegein, gepland, gelaagd, geslaagd’ met het hoofdstuk Nieuwegein stap voor stap van auto- naar fietsstad. Hoe verging het de fietsers in die vijftig jaar?

 

Houd de druk erop! Eigenwijs blijven doen!

Ons jaaroverzicht is niet compleet zonder stil te staan bij het overlijden van ons Fietsersbondlid Willem Wijntjes. Hij zette zich op de voorgrond en de achtergrond vele jaren voor de fiets in. Zijn kameraadschap zullen we niet vergeten, en zijn aanmoedigingen zullen we ook dit jaar weer toepassen, als dat nodig is!

Categorieën