Fietsersbond Nieuwegein blikt terug op 2022: van fiets op 1 nog weinig te merken

In 2021 besloot de Nieuwegeinse gemeenteraad fietsen en wandelen de hoogste prioriteit te geven in de stad. Helaas was daar in 2022 op straat nog weinig van te merken. Toch hebben we wel een aantal successen kunnen boeken. Een terugblik per maand op een jaar belangenbehartiging voor fietsers in Nieuwegein.

Fietsers wachten bij stoplicht onder regenboog
Fietsers wachten in de regen voor het stoplicht bij de Blauwe Brug, met uitzicht op een regenboog. Een mooie metafoor voor 2022.

Januari

We adviseren de gemeente over de beste plek voor een nieuwe fietsbrug over het Merwedekanaal naar de wijk Rijnhuizen, namelijk ter hoogte van het Vreeswijkse rijpad. Want dat levert een mooie snelle verbinding op tussen Rijnhuizen en doorgaande routes naar City, Vreeswijk en IJsselstein. Aan de oversteek van de Vreeswijksestraatweg moet natuurlijk nog wel wat gebeuren. Maar met een knip kan die racebaan veranderen in een autoluwe fiets- en wandelboulevard.

Locatie toekomstige fietsbrug Rijnhuizen
Een fietsbrug op deze plek biedt de meeste voordelen

Februari

Bij ons ‘vergelijkend warenonderzoek‘ naar de fietsvriendelijkheid van supermarkten in Nieuwegein komt Albert Heijn in Fokkesteeg als beste uit de bus. Het slechtst scoren de drie supers in City.

Ook ontvangen we de uitkomsten van de Fietsstadverkiezingen 2022 voor Nieuwegein. Wat maakt de tongen in Nieuwegein los? Dat zijn de oversteek Noordstedeweg/Herenstraat, de auto die nog te vaak voorrang op de fiets krijgt, en de hobbels en scheuren in onze fietspaden, zoals op de Parkhout en Bosfazant. We roepen op om te stemmen op de partij die daar het meeste werk van maakt.

Albert Heijn Fokkesteeg
De Albert Heijn in Fokkesteeg is de fietsvriendelijkste supermarkt van Nieuwegein: autovrije ingang, goede fietsenrekken met aanbindmogelijkheid dicht bij de ingang en de winkelkarren

Maart

In maart, de maand van de gemeenteraadsverkiezingen, leggen we de partijprogramma’s langs de fietsmeetlat. Wat blijkt? Op de meet aangekomen finisht GroenLinks als eerste, met een bandbreedte voorsprong op PvdA en ChristenUnie. Meteen daarna volgt D66, met op enige afstand CDA en VSP. Op flinke afstand volgen Lokale Vernieuwing en VVD. We roepen op om te stemmen op een partij die de fiets op 1 zet.

Op verkiezingsdag maakt Robert-Jan Booij van RTV Utrecht een mooie reportage waarin Tom Verhoeve (D66), Ellie Eggengoor (VVD) en onze voorzitter Clarion Wegerif aan het woord komen bij de oversteek van de Noordstedeweg. GroenLinks wint die dag de gemeenteraadsverkiezingen en wordt de grootste partij in Nieuwegein.

Verkiezingsbord met fietser
De verkiezingsborden staan weer opgesteld. Welke partij heeft het fietsvriendelijkste programma?

April

We reageren op het voorontwerp-bestemmingsplan Buizerdlaan. Want uit het verkeersonderzoek bij dat plan blijkt dat het autoverkeer vanwege de nieuwe Lidl met maar liefst 25% toeneemt. En dat terwijl de gemeente Nieuwegein in 2019 (nota bene in de zomervakantie!) op de Buizerdlaan al bijna 10.000 motorvoertuigen telt. Ook geven de parkeernormen van de gemeente Nieuwegein aan dat 88 parkeerplaatsen voldoende zijn, terwijl er 166 gepland staan. Hoezo de fiets op 1?

Ook sturen we een brief aan de verkenner met onze inbreng voor het coalitieakkoord.

De plek van de toekomstige Lidl aan de Buizerdlaan
De plek van de toekomstige Lidl aan de Buizerdlaan

Mei

In mei verschijnt een docu van de gemeente Nieuwegein over de A12-zone waarin onze voorzitter Clarion Wegerif vertelt wat we als Fietsersbond Nieuwegein belangrijk vinden voor dit noordelijk deel van onze stad (vanaf 16 min). Ontwikkel dit stadsdeel als vijftienminutenstad, zodat je je dagelijkse boodschappen op maximaal een kwartier lopen of fietsen kunt doen. En begin morgen al, bijvoorbeeld met het autovrij maken van de Liesboschbrug.

Clarion Wegerif in docu A12-zone
Voorzitter Clarion Wegerif in docu A12-zone

Juni

In juni presenteert de nieuwe coalitie haar akkoord en wordt bekend wie de nieuwe wethouder mobiliteit is:  wederom Ellie Eggengoor (VVD). In het coalitieakkoord staat dat de Batauweg in zijn geheel 30 km/uur wordt. Een goed begin dat hopelijk snel een vervolg krijgt op alle wijkwegen.

Ook wordt bekend hoe Nieuwegein scoort in de Fietsgemeenteverkiezingen: helaas onder-gemiddeld. Het fietsklimaat in Nieuwegein is de afgelopen twee jaar gedaald. De invullers van de fietsgemeente-enquête zijn ontevreden over de breedte van fietspaden en –stroken in Nieuwegein, over fietsendiefstal, en ze vinden snorfietsen en brommers op het fietspad hinderlijk. Ook voelen ze zich niet prettig op met auto’s gedeelde wegen. Werk aan de winkel dus voor wethouder mobiliteit Ellie Eggengoor!

Oversteek Noordstedeweg
Drukte op het fietspad op de oversteek van de Noordstedeweg

Juli

Het fietspad langs de tramlijn in City is open! En ook de tram snelt weer voorbij. Het nu nog maagdelijke fietspad is de eerste van een serie verbeteringen aan deze kant van City. Zo krijgt de Kolfstedetunnel een aansluiting op dit fietspad en komt er een overdekte bewaakte fietsenstalling. Na jaren breken iets om naar uit te kijken!

Fietspad langs tramlijn open
Het nieuwe fietspad langs de tramlijn is open!

Augustus

Het fietspad langs de geluidswal heeft een opknapbeurt gekregen. De gemeente heeft daar hobbels weggehaald, speciale sandwichpanelen geplaatst, zodat de wortelopdruk niet of minder snel terugkomt, en nieuw asfalt aangebracht. Top! Dat mag op meer paden in Nieuwegein.

DRiewielfietser op fietspad geluidswal
Ook voor driewielfietsers is het fietspad langs de geluidswal zonder hobbels een stuk fijner!

September

We openen de jacht op foute fietspaaltjes in Nieuwegein! Wist je dat paaltjes jaarlijks verantwoordelijk zijn voor naar schatting 2400 spoedeisende hulpopnames (VeiligheidNL, 2019)? Onze oproep in de media heeft resultaat: diverse fietsers sturen foto’s en kaarten met foute fietspaaltjes (overbodig en/of slecht gemarkeerd) in hun wijk.

Na een bijeenkomst met ondernemers en belangengroeperingen over de knip in de Batauweg zet de gemeente een enquête uit onder inwoners over de beste plek van de knip. We adviseren de gemeente om een knip ter hoogte van de Nedereindseweg te zetten. Dat biedt fietsers en voetgangers de mogelijkheid om daar ‘in de luwte van de knip ‘ over te steken.

Het parkeerbedrijf van de gemeente Nieuwegein heeft onze aanbevelingen voor fietsvriendelijke supermarkten goed bestudeerd en heeft drie autoparkeerplaatsen bij de Dirk in de parkeergarage van City omgekat tot meer dan dertig fietsparkeerplekken met aanbindmogelijkheid. Hulde hiervoor!

De nieuwe fietsparkeerplekken bij Dirk
De nieuwe fietsparkeerplekken bij Dirk zijn top!

Oktober

Oktober staat vrijwel geheel in het teken van de afsluiting van het Brugpad, het drukke fietspad langs City. Door een abominabele planning en uitvoering van de aannemer gaat het pad dicht voordat de omleidingsroute over het Zuidstedeviaduct klaar is. Ook is de oversteek daar gevaarlijk: een haakse bocht, kruisend autoverkeer, aardedonker en ontoereikende bewegwijzering. Allemaal punten die we anderhalf jaar eerder in onze advisering al genoemd hadden en die we nogmaals aankaarten bij de gemeente. Ook stellen raadsleden vragen over de situatie. Eind oktober wordt de oversteek afgesloten voor autoverkeer en op 11 november is ook de 90 graden bocht aangepast tot acceptabele proporties. De bewegwijzering is nog steeds slecht: we brengen advies uit over  verbetering.

Fieters lopen met de fiets aan de hand langs de Doorslag
Als fietsers in arren moede maar met de fiets aan de hand langs de Doorslag gaan lopen, dan heb je toch echt iets fout gedaan…

November

De Meefietslijn van de Fietsersbond is op 14 november in ons Park Oudegein om aandacht te vragen voor fietsen in het donker en voor een enquête hierover. Fietsers krijgen die avond telefonische begeleiding. Uit de enquêteresultaten die later bekend worden blijkt dat 88% van de mensen zich onveilig voelt op de fiets in het donker. Meer dan vijfduizend mensen vullen de enquête in.

De Meefietslijn: Maartje helpt fietsers via de telefoon door het donker
De Meefietslijn: Maartje helpt fietsers via de telefoon op weg door het donker

December

Fietspaaltjes blijven de gemoederen bezighouden. De Hesselaan heeft twee hele foute, des te erger omdat deze hobbelstraat gedurende ruim een half jaar de omleidingsroute is voor zo’n 5000 fietsers per etmaal, vanwege werkzaamheden aan de Doorslagsluis. Een ‘motie vreemd’ zorgt ervoor dat wethouder John van Engelen de toezegging doet om ze binnen twee weken te vervangen, en hij houdt woord: op 20 december staat er één nieuwe paal met aan weerszijden witte strepen.

De gemeente past ook de bewegwijzering voor de fietsomleiding rond City aan. Helaas niet conform ons advies. Het blijft behelpen voor fietsers vanuit Utrecht naar IJsselstein en Vianen.

Nieuw paaltje met witte streep op de Hesselaan
De twee fletse en nauwelijks zichtbare paaltjes zijn vervangen door één nieuwe met witte markering

Op de pedalen in 2023!

Met dit jaaroverzicht sluiten we 2022 af. Een jaar dat lichtpuntjes bracht, maar overschaduwd werd door de afsluiting van het Brugpad. Wat we zien is dat er op het gemeentehuis onvoldoende tijd en kritisch vermogen is om opgewassen te zijn tegen de autogerichte plannen van adviesbureaus, projectontwikkelaars en aannemers. Dat speelde bij de omleidingsroute voor het Brugpad, en dat speelt ook bij de plannen voor de nieuwe vestiging van de Lidl aan de Buizerdlaan. Beweegvriendelijke mobiliteit -wandelen en fietsen- wordt in (ruimtelijke) plannen nog onvoldoende meegenomen en -gewogen. We vragen dan ook aan het college om daar in 2023 in te investeren, en aan raadsleden om alert te blijven.

We wensen alle Nieuwegeiners een jaar vol fietsgeluk en gezondheid toe!

Zonsopgang gezien vanaf de Nieuwe Heemsteedsebrug
Fietsgeluk op de Nieuwe Heemsteedsebrug

Categorieën